Seviyye Talip MOBI ↠


1 thoughts on “Seviyye Talip

  1. Behçet Necatigil Behçet Necatigil says:

    Halide Edip Adıvar’ın romanı 1910view spoilerAvrupai fikirlerle yetişmiş olan Fahir muhafazakâr bir kadın olan halasının kızı Macideile evlenir Macide bir taraftan kocasının istediği gibi bir kadın olmaya çalışırken diğer taraftan da annesinin baskısından kurtulamaz Fahir biraz da evinden kaçmak gayesiyle İngiltere’ye gider ve orada felsefe okur Meşrutiyet’in ilâm üzerine Fahir heyecanla İstanbul’a döner Türk inkılâbındaen esaslı değişmelerin kadını değiştirmekle başlayacağına kanidir ve karısı­nı kıyafetinden başlayarak değiştirir ve yetiştirir onu annesinin tesirinden tamamen kurtarır Karı koca kadınlı erkekli eğlencelere katılırlar Bu arada Fahir’in eski çocukluk arkadaşı Seviye ile de karşılaşırlar Seviye devri için çok cüretkâr bir harekette bulunmuş ve herkesin ilgisini çekmiştir Kocasıyla anlaşamayan Seviye kendisine piyano dersi veren Cemal adlı Macar asıllı bir sanatkâra gönlünü kaptırınca kendisini boşamak istemeyen kocasını terkederek sevdiği erkekle nikâhsız oturmayı kendi ahlâk anlayışı­na daha uygun bulmuştur Seviye önce hakkında yapılan dedikodular sonra da tesadüflerin yardımıyla Fahir ve Macide’nin hayatına girer Fahir âşık olduğu Seviye ile karısı arasında kalarak asabî bir buhran geçirir ve arkadaşı Numan’la Mısır’a gider Mısır’da ise Evelin isimli bir soprano hayatına karışır Fahir Seviye’den uzaklaşmanın bir faydası olmadığını anlayarak İstanbul’a döner Seviye bu arada kocasından aynimış Cemal’le evlenmiştir Fahir Seviye’ye sahip olmak arzusunu yenemez ve Cemal’in evde olmadığı bir gece emeline nail olur Artık aşkının yanı sıra bir de vicdan azabı vardır Kendisini tamamen yıkılmış hisseder ve 31 Mart olaylannda âsilerle mücadele ederek ölür; aslında bu bir intihardır hide spoiler


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Seviyye Talip ✑ Seviyye Talip pdf ✓ Author Halide Edib Adıvar – Thomashillier.co.uk “Demek ki biz zavallı insanlar kalplerimizin elinde birer baziçeden başka bir şey değiliz İyi geçen bütün bir hayat uzun manevi perhizler senelerce yerleşen esaslar bazen bir kadının par “Demek ki biz zavallı insanlar kalplerimizin elinde birer baziçeden başka bir şey değiliz İyi geçen bütün bir hayat uzun manevi perhizler senelerce yerleşen esaslar bazen bir kadının parlak gözleri için altüst olabiliyor Yoksa herkes metin de ben ayrıca böyle zayıf mı doğmuştum Bununla beraber esaslarıma zevceme ihanet edecek bir şey yapmamıştım değil mi O kadar elim arzular iştiyaklarla manen ve maddeten hasta olacak kadar ezilmiştim de yine Seviye’ye bir şey söylememiştim”Seviye Talip yapısı kurgusu ve karakterleriyle Halide Edib’in en başından beri kısa hikâyeler ve makalelerin ötesinde bir roman yazarı olduğunu gösterir Halide Edib’in korkusuzca yazdığı bu roman politika ve aşkı bir arada barındıran bir Verdi operası gibidir Bu romanda İkinci Meşrutiyet Mart Vakası kanlı ayaklanmalar bir tarafta yeni Türk kadını modernleşme medeniyet tartışmaları diğer taraftadır Ortada ise tüm zayıflıkları ve arzularıyla insan vardırİclal Vanwesenbeeck.

  • Seviyye Talip
  • Halide Edib Adıvar
  • Turkish
  • 12 September 2016

About the Author: Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar was a Turkish novelist and feminist political leader She was best known for her novels criticizing the low social status of Turkish women and what she saw as the disinterest of most women in changing their situation She also served as a soldier in the Turkish military during the Turkish War of IndependenceHer father was a secretary of the Ottoman Sultan Abdülhamid II She and.