[Download] ➸ Nagrobek z lastryko ➽ Krzysztof Varga – Thomashillier.co.uk

Nagrobek z lastryko Babcia I Dziadek Yli Jak Pies Z Kotem W Roku Wydali Na Wiat C Rk Kilkadziesi T Lat P Niej Ta Powi A Bohatera Narratora, Lecz Bez Udzia U M Czyzny G Wny Bohater Ju Nikogo Nie Sp Odzi Oko O Roku Przerwie A Cuch Nieszcz , Kt Ry Zwykli My Nazywa Yciem Ponura Logika Przedstawia Si Zatem Tak Z A Rodzina, P Rodziny, Brak Rodziny, Nico To Nie Jest Dobry Kierunek Przekonuje Krzysztof Varga W Swojej Futurystycznej Powie O Wyd Wi Ku Prorodzinnym Art Bynajmniej Nagrobek Z Lastryko , Mimo E Jest Utworem Wielce Przewrotnym, Zosta Napisany Ku Rozwadze W Tej Powie Ci Spotka Y Si Wszystkie Najlepsze Cechy Pisarstwa Vargi Szlachetna Melancholia, G Boka Ironia, Stylistyczna Dyscyplina Dariusz Nowacki


10 thoughts on “Nagrobek z lastryko

  1. says:

    Ksi ka bardzo nier wna, ale wnikliwa do b lu Varga doskonale uchwyci w niej l ki, dylematy, fiksacje, ob dy i absurdy wsp czesno ci Mimo spojrzenia z dystansu, z przysz o ci i groteski z jak autor przedstawia trzypokoleniow rodzinn sag , trudno unikn wra enia, e czytamy o samych sobie I na pewno nie jest to przyjemne.


  2. says:

    Mam mieszane uczucia co do tej ksi ki Najpierw zachwyci a mnie kunsztem literackim, p niej czyta am j na raty, na ko cu zrobi a si po prostu dziwna Chyba musz jednak stwierdzi , e to jest bardzo dobra rzecz, bo uwielbiam spostrze enia bohatera na temat przesz o ci, wykreowan powojenn przysz o oraz dopracowanie patologii postaci dziadka, Anny, narratora Varga ma niesamowity pisarski talent, wydaje mi si , e ci gle jest jednak o w os od czego jeszcze lepszego Brakuje mi w jego pis Mam mieszane uczucia co do tej ksi ki Najpierw zachwyci a mnie kunsztem literackim, p niej czyta am j na raty, na ko cu zrobi a si po prostu dziwna Chyba musz jednak stwierdzi , e to jest bardzo dobra rzecz, bo uwielbiam spostrze enia bohatera na temat przesz o ci, wykreowan powojenn przysz o oraz dopracowanie patologii postaci dziadka, Anny, narratora Varga ma niesamowity pisarski talent, wydaje mi si , e ci gle jest jednak o w os od czego jeszcze lepszego Brakuje mi w jego pisaniu chyba odrobiny wi cej g bi wra liwo ci No ale wietna to jest ksi ka Taka o nas, Polakach


  3. says:

    S tu dobre, a nawet b yskotliwe fragmenty, ale og lnie nie jest to dobra ksi ka Nier wna, gubi ca si w meandrach niesp jnych anegdot, do tego razi nieuzasadniona narracja wszechwiedz ca, kt ra mia a chyba tylko usprawiedliwi swobodn pisanin o tym i o tamtym Rozpoznania cywilizacyjne i spo eczne celne, wizja przysz o ci bardzo ciekawa, niekt re sceny naprawd wizjonerskie, ale ca o skonstruowana jednak do kiepsko.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *