12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 eBook ↠ 1971'den


12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 ❮Epub❯ ➝ 12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 ➜ Author Sırrı Öztürk – Thomashillier.co.uk Bu kitapta 12 Mart 1971'lerin cezaevi mekânlarında sisteme karşı koyan Devrimci ve Sosyalist Kadro'ların sosyal kimlikleri teori pratik donanımları devrimci kişiliklerin çerçevesinde ve yer 1971'den Portreler Kindle Õ Bu kitapta Mart 'lerin cezaevi mekânlarında sisteme karşı koyan Devrimci ve Sosyalist Kadro'ların sosyal kimlikleri teori pratik donanımları devrimci kişiliklerin çerçevesinde ve yer yer anılar dizisi biçiminde değerlendirilerek tanıtılmaya çalışılmıştır Mart sürecinde yaşanan olay ve olgular karşısındaki düşünce ve davranış farklılıkları olabildiğince nesnel ama yazarın taraflı kimliği 12 Mart ePUB ½ ile değerlendirilmiştir; buna özen gösterilmiştir Bilindiği gibi kitabın yazarı yüzde yüz bağımsız ve yüzde yüz işçi sınıfından yana konumuyla devrimci kişilikleri olumlu ya da olumsuzluklarıyla tanıtmıştır Okurun bu kitabın yazarını da yargı süzgecinden geçirip değerlendireceği açıktır İşte bu türden bir ihtiyacı karşılamak amacıyla kitabın ilk bölümüne I Cilt yazarın cezaevine girmeden Mart 1971'den Portreler Kindle Ø önceki bazı anılarının da eklenmesi uygun görülmüştür Bu bölümde anlatılanlar bir yandan Mart'ı karşılayan kişi grup ve örgütlerin o günkü donanımını sergilemesi öte yandan Mart 'den Portrelerin daha tam olarak değerlendirilebilmesi açısından bir çok yararlı ipuçlarını da içermektedir O dönemin devrimci kişiliklerinin portreleri çizilmeye çalışılırken bu arada doğallıkla anıların yazarını da eleştirmek okurun hakkıdır Bu kitabın Mart hakkında yazılanlardan önemli bir farkı Dönemin örgüt ve Kadro'larına bu arada anılması gereken bazı kişilere bir de işçi ve emekçi gözüyle eleştiri yöneltilmesidir Portreler tarihsel sosyal hesaplaşmada eskimiş olanı yıkmak ve kavga etmek içinyazılmıştır Ayrıca Devrimci ve Sosyalist solun yeni nitelikler kazanmasına yar dımcı olmayı amaçlayan bir belge işlevi de göreceğini düşünüyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *