Manéhna PDF ↠


1 thoughts on “Manéhna

  1. Ordinary Dahlia Ordinary Dahlia says:

    Ceunah saur pak Abdulla Mustappa manehna teh sanes lalakon tapi sauukur katineung ieu ge susuganan da lamun lalakon mah pasti aya nu ngalalakonanan Nu jadi carita teh ngan manehna sareng sim kuringkaulaabdidewek teu aya ngaran barang sahiji oge Saenyana mah ieu buku teh klasik pisan caritana mah basajan siga romeojuliet malah ngaaaaaandirarangken ku bahasa nu endah kabina bina karasa agreng pisan Lamun kudu jujur mah timimitian maca oge basa nu di pake teh mantak gogodeglahlarak lirikMana si abah eman ma afrit yah? G butuh bantuan juga neh


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Manéhna [Ebook] ➢ Manéhna By Sjarif Amin – Thomashillier.co.uk Manehna mojang nu teu wasa nuturkeun panjurug kalbu lantaran katalian ku pangreremo kolot ahirna kapaksa kudu papisah jeung jajaka anu dipikacintana Demi si jajaka sanggeus kaleungitan mojang anu jadi Manehna mojang nu teu wasa nuturkeun panjurug kalbu lantaran katalian ku pangreremo kolot ahirna kapaksa kudu papisah jeung jajaka anu dipikacintana Demi si jajaka sanggeus kaleungitan mojang anu jadi pinyileukanana kudu panjang nandang laraKatineung dina mangsa ka tukang tukang heunteu bisa disieuhkeun ngukuntit ka mana wae indit Dina keur pareng malikan deui lalampahan bari nyoreang ka mangsa lawas bet karasa aya nu leungitlantaran sidik si mojang geus aya ngiwat Tapi leungit teh raga badagna da ari lelembutanana mah antng manteng dina geter angen.

  • 73 pages
  • Manéhna
  • Sjarif Amin
  • Indonesian
  • 10 February 2016