Hardcover Ù Nobel streven Kindle ↠


Nobel streven ❰Reading❯ ➶ Nobel streven Author Frits van Oostrom – Thomashillier.co.uk Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos als ridderlijke huurling in Rond kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos als ridderlijke huurling in de fameuze Slag bij Azincourt Nobel streven reconstrueert als een historische detective de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende detailsHoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak voor oorlog tegen Friesland Hoe hij naar Ierland reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint Patricius te voelen Zijn jaren in het klooster waarin hij een sprankelende Middelnederlandse tekst schreef Zijn pogingen om de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven en hoe hij daarvoor zelfs deze Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde En hoe zijn naam door heel Europa roemrucht zou worden tot in Parijs waar men college gaf over zijn geval en tot aan de Engelse koning Henry VFrits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode en heel de rijke wereld daaromheen virtuoos gereconstrueerd en vervat in een meeslepend verhaal.

 • Hardcover
 • 384 pages
 • Nobel streven
 • Frits van Oostrom
 • Dutch
 • 20 May 2016
 • 9789044634679

10 thoughts on “Nobel streven

 1. Antje Antje says:

  Boek dat iedere historicus zou moeten lezen ronduit prachtigFrits van Oostrom brengt je heel dicht bij de tijd en de persoon van Jan van Brederode ca 1372 1415 zonder ook maar een keer zoals hij zelf dat noemt over te gaan tot 'fabuleren' waar hij niet kon 'argumenteren' Indrukwekkend is ook hoe goed hij de lezer mee kan nemen in zijn overwegingen en zijn onderzoek

 2. Sebastian Sebastian says:

  Uiteraard een genre boeken waar je van moet houden maar Frits van Oostrom heeft het schrijven van boeken over historische figuren te weten Jan van Brederode tot kunst verheven Je kunt de tijd zo rond 1400 helemaal voorstellen Leuke details van een tijd waarvan het moeilijk is te achterhalen Zeker op dit niveau Van dit boek heb ik met volle teugen genoten

 3. Martijn ter Haar Martijn ter Haar says:

  Het beste Nederlandse non fictieboek dat ik tot nog toe heb gelezenDe basis voor dit boek is het leven van de middeleeuwse edelman Jan van Brederode Die begon als belangrijke vazal van de graaf van Holland met onder meer een hoofdrol bij de Hollandse pogingen tot het veroveren van Friesland wat een beetje de middeleeuwse versie van Afghanistan werd Om nog meer macht te krijgen huwde hij met Johanna van Abcoude maar zijn schoonvader vroeg daarvoor zo een grote bruidsschat dat Van Brederode in de financiële problemen raakte Schoonvader had blijkbaar een hekel aan hem want die bleef keihard volharden in innen van het geldDe oplossing was dat Van Brederode het klooster in ging Daar vertaalde hij een Frans boek met de nodige eigen toevoegingen Hij had schrijftalent en was itt tot de 'echte' monniken bovendien bekend met de spreektaal waardoor het meest levendig geschreven Nederlandse boek van de periode is Toen zijn schoonvader doodging dacht Van Brederode slim te zijn door uit het klooster te gaan en de erfenis op te eisen maar dat lag politiek en theologisch erg gevoelig Van Brederode veroorzaakte een internationale rel die tot in Rome en de Sorbonne werd uitgevochten met Van Brederode uiteindelijk als grote verliezerHij werd daarop maar huurling veel andere opties waren niet meer over en sneuvelde bij de Slag om Azincourt aan Franse zijde De Engelse koning wilde hem niet inhuren vanwege die kloosterrelDat is op zich allemaal al ontzettend interessant maar Van Oostrom gebruikt elk onderdeel om inzicht te geven in de middeleeuwse samenleving Van Brederode was een Hoek maar hoe zat het met die Hoekse en Kabeljauwse twisten? Van Oostrom legt het uit Hoe ging zo een oorlog tegen de Friezen nou? Van Oostrom legt het uit Wat waren of zijn ze bestaan nog de kartuizers? Van Oostrum legt het uit Wat deed een huurling? Van Oostrum legt het uit Bovendien vertelt Van Oostrum altijd hoe we het weten waarom we het weten en ook wat we niet weten Dat allemaal zeer levendig en helder verteld wat met al die feodale heren en hun constant wisselende verbonden een hele prestatie isVan Oostrom schrijft zo goed dat zelfs het hoofdstuk op het einde dat zich specifiek richt op de verantwoording en de bronnen een plezier is om te lezen Er is ook een website met extra achtergrondinformatie wwwnobelstrevennl Ik las het als ebook op de Kindle wat als nadeel heeft dat alle illustraties erg klein en in zwart wit zijn Niet onoverkomelijk maar wel zonde bij de afbeeldingen van de mooie handschriften

 4. Henk Roi Henk Roi says:

  Een intrigerende beschrijving van het leven van Jan van Brederode Geboren ridder Heer van Brederode adviseur en legerleider van de Graaf van Holland kartuizer monnik en tenslotte huurling die sterft op het slagveld van Azincourt Bij neerlandici is Jan van Brederode bekend van Des Coninx Summe een virtuoze Middelnederlandse hertaling van het Oudfranse La Somme le Roi Het is bewonderenswaardig hoe Van Oostrom de lezer weet mee te nemen naar de 14e en 15e eeuw en die tot leven weet te wekken door als een detective het leven van Jan van Brederode uit te pluizen Dat daarbij allerlei noodzakelijke zijpaden worden betreden heeft geen gevolg voor de vaart waarmee het verhaal verteld wordt

 5. Nancy Nancy says:

  Finished 18102018Genre historyRating AShortlist Libris Literature Prize 2018 Best History bookLanguage DutchConclusionIf you love history AND a great narrativethis is the bookI hope it will be translated into English soonUntil thenhere is an impression of greatscholarly rigor Review

 6. Elisa Goudriaan Elisa Goudriaan says:

  Prachtig geschreven boek dat een inkijkje biedt in een fascinerende wereld rond het jaar 1400

 7. Wouter Wouter says:

  In Nobel streven reconstrueert Frits van Oostrom het leven van ridder Jan van Brederode c 1372 1415 een van de meest kleurrijke personen uit de Nederlandse laatmiddeleeuwse geschiedenis Hoewel hij vanwege zijn onorthodoxe levenswandel een van de beter gedocumenteerde historische figuren is blijven er uiteraard veel onduidelijkheden rondom zijn persoon bestaan iets dat de auteur vakkundig weet te ondervangen door het leven van zijn hoofdpersoon te voorzien van een uitgebreid historisch kader waarbij de lotgevallen van het Huis Van Brederode bijzondere aandacht toekomenToch bevredigde het boek niet Hoewel Jan van Brederode een fascinerende figuur was beginnen naarmate het boek vordert Van Oostroms terzijdes en reflecties op zijn onderzoek steeds meer het narratief van het boek te overvleugelen Het eerste is aanvankelijk nog wel te verdedigen al vraag ik me af waarom een volstrekt laterale figuur als John Hawkwood uitgebreid sterker nog überhaupt besproken wordt maar het tweede irriteert des te meer omdat de auteur ervoor gekozen heeft geen voetnoten en bibliografie op te nemen 'te raadplegen via een website' voor zolang deze online te raadplegen is In plaats daarvan vormen de laatste twee hoofdstukken een curieuze mengeling van metadiscussies over onderzoek bronnen en interpretaties; wikipediaanse opsommingen van korte feitjes over tientallen telgen uit het geslacht van Brederode na Jan; besprekingen van andere niet voor het verhaal van Jan ter zake doende figuren uit meer recente eeuwen; en suggesties van de auteur om het leven van Jan van Brederode in romanvorm te gieten in plaats van in deze vorm te presenteren om maar niet te spreken over alle 'what ifs' terzijdes Het is informatie die weinig toevoegt aan de reconstructie van het leven van de hoofdpersoon zelf en je zou deze informatie vooral verwachten als anekdotes in lezingen in plaats van in het boek Mij stoorde het enorm en het deed afbreuk aan de kwaliteit van de eerste vijf hoofdstukken die wat mij betreft zonder de laatste twee hadden moeten worden gepubliceerd maar dan mét voetnoten en bibliografieTer vergelijking De laatste twee hoofdstukken 80 pagina's deden mij sterk denken aan overbodige napraatprogramma's op televisie waarbij alles wat kort tevoren te zien was uitgebreid wordt herhaald en van commentaar voorzien van Wie is de molMoltalk en Heel Holland BaktSmaakt naar Meer tot Expeditie RobinsonEilandpraat en Temptation IslandTemptation TalkPS Ik weerhoud me er trouwens van te fulmineren over het citeren van Carlo Ginzburg in het Engels Want boy daar vind ik óók wat van

 8. Gerbrand Gerbrand says:

  “In families zoals Brederode was het schaken met bezit posities en privileges tot levenskunst verheven”Als je meer wil weten over het leven van met name de adel eind 14e begin 15e eeuw dan is dit boek zeker een aanrader Een reconstructie van het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van Jan van Brederode ca 1372 tot 25 oktober 1415 De 7e heer van Brederode Je moet wel eerst door 40 pagina’s voorgeschiedenis met veel namen voordat Jan ter wereld komt in kasteel Santpoort Het boek is niet altijd even makkelijk te lezen mede doordat het soms wel erg academisch en feitelijk is Van Oostrom is zich daarvan bewust“ wat wij wel het meeste missen bij alle feitenkennis over onze personages hun beleving Hun levensloop laat zich betrouwbaar achterhalen maar naar hun innerlijke leven blijft het gissen Wie zoiets onverteerbaar vindt kan overigens de Middeleeuwen beter mijden Dit is nu eenmaal de wolk van niet weten die haar schaduw werpt over vrijwel alle mediëvistiek de intieme dimensie komt nagenoeg altijd te kort”Aan het eind van het boek in het hoofdstuk Feit en Fictie geeft hij een in een pagina een voorzet voor een non fictie roman over Jan van Brederode Erg aardig gedaan Per Olov Enuist of Hella Haase zoals hij zelf in een interview suggereerde had er wel wat moois van kunnen makenHet nawoord is verdeeld over 2 hoofdstukken Feit en Fictie en Nageschiedenis en beslaan zo’n 100 pagina’s Leuk misschien voor vakgenoten en studenten Maar wat mij betreft had dat wel wat korter gekund Bijvoorbeeld die 6 pagina’s over de vijfjaarlijkse maskerade in Leiden in 1900 kunnen er zo uitNog een opmerkelijk citaat dat gaat over Willem de broer van Jan“Het huwelijk tussen Willem en Margriet gesloten in gemeenschap van goederen betekende voor Brederode dringend gewenste uitbreiding van bezit en allerhande nieuwe inkomsten En natuurlijk zag men van weerskanten uit naar vitaal nakomelingschap Op perkament zag het huwelijk er met dit alles evenwichtig uit Met dien verstande dat Margriet in de oorkonde zoals gebruikelijk jonckfrouwe heet maar dat uit andere bronnen vaststaat dat zij ten tijde van de huwelijkssluiting hoogstens drie jaar oud kan zijn geweest Haar echtgenoot was omstreeks drieëntwintig het moest zelfs voor middeleeuwse begrippen een ongemakkelijke ceremonie zijn geweest voor het altaar Dat dit huwelijk nog vele jaren kinderloos zou blijven werd blijkbaar ingecalculeerd”Vooruit nog een omdat deze net zo bizar is Over Walraven een andere broer van Jan“ Walraven ontpopte zich tot steunpilaar van zowel Willem VI als Jacoba van Beieren Hij was eervol getuige toen op 1 augustus 1417 te Biervliet in Zeeuws Vlaanderen de huwelijkse voorwaarden werden bezegeld tussen Jacoba van Beieren gravin van Henegouwen Holland en Zeeland en nog veel meer en Jan IV hertog van Brabant en Limburg en nog veel meer Jacoba was zestien en reeds weduwe van Jan van Touraine Jan IV was veertien De dispensatie van de paus stond weliswaar nog uit de verloofden waren volle neef en nicht maar die zou stellig komen Dat was tenslotte ook gelukt bij Jacoba en Jan van Touraine eveneens haar volle neef” Jan overleed in april 1417 op achttienjarige leeftijd Zij verloofden zich toen Jan zeven was en Jacoba vierPS Met betrekking tot de titel In vroeger woordgebruik was nobel een aanduiding voor iemand van aanzienlijke afkomst Het is echter tevens een munteenheid in die tijd en daarmee wordt regelmatig eens afgerekend in dit boek

 9. Max Max says:

  Zo kan geschiedenis dus ook verhaald worden spannend intrigerend verklarend Van Oostrom heeft een boek geschreven over Jan van Brederode een veertiende eeuwse nazaat van de oude Noord Hollandse adel van Brederode die een leven leidde dat hem voerde naar het centrum van de macht in Den Haag in die tijd via een min of meer gedwongen leven als kloosterling in een karthuizerklooster tot het eindigen als huurling in dienst van de Franse koning Karel VI op het slagveld van Azincourt in 1415 Een geweldig boek dat ik iedereen kan aanraden

 10. mcq mcq says:

  Bijzonder dat het persoonlijke verhaal van iemand uit de 14e15e eeuw zo is overgeleverd Enorm rijke beschrijving van een bijzonder leven Dit boek geeft niet alleen een inkijk in het leven van Jan van Brederode maar geeft je ook een mooi beeld van de middeleeuwse gang van zaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *