Help! Mijn kind leeft online Kindle » kind leeft

Help! Mijn kind leeft online [PDF] ✩ Help! Mijn kind leeft online Author Lieve Swinnen – Thomashillier.co.uk De nieuwe media – Facebook Instagram Snapchat WhatsApp – overrompelen ons Wie wil kan altijd en overal in verbinding zijn met anderen ‘Wijsheid’ ligt één muisklik van je verwijderd en winkel De nieuwe media kind leeft PDF/EPUB ✓ – Facebook Instagram Snapchat WhatsApp – overrompelen ons Wie wil kan altijd en overal in verbinding zijn met anderen ‘Wijsheid’ ligt één muisklik van je verwijderd en winkels zijn dichterbij dan de straathoek Vervelen lijkt haast niet meer mogelijkMaar de balans slaat stilaan door Kinderen worden geconfronteerd met massa’s Help! Mijn PDF/EPUB or informatie die ze moeten verwerken Mensen liken maar praten niet gamen is een manier geworden om uit de ‘echte’ wereld te ontsnappen Sociale media beginnen kinderen te overheersen Hoe ga je daar als ouder mee om En hoe zet je je kind op pad naar een gezond socialemediagebruikIn Help Mijn kind leeft online Mijn kind leeft Kindle Ó houden Lieve Swinnen en Stefaan Lammertyn het basic zodat niet alleen diehards maar ook dummy’s aan de slag kunnen Lieve en Stefaan brengen hun professionele expertise in dit boek samen en mixen kennis over media en opvoeden in een gezonde cocktail.


2 thoughts on “Help! Mijn kind leeft online

  1. Jan Geerling Jan Geerling says:

    Aangeschaft voor de social media trainingen die ik geef Het blijkt een handig toegankelijk en goed geschreven boek dat ik er vaak weer bij pak


  2. Liesbeth Liesbeth says:

    review op ‘Kijke’ zegt de 15jaar oude zoon van een vriendin als een plaat op repeat Het kind krijgt nochtans niet vaak een schermpje in zijn swipende knuistjes maar enkele smaakmakers waren genoeg om de interesse te wekken Dat het niet simpel is om als ploeterouder te navigeren in de snelle en flitsende wereld anno 2017 is een feit De tablet lijkt lijkt kinderen tot rust te brengen en geeft ouders zo ook even ademruimte Sommige ouders zien tablets als een must en beschouwen een digitaal dieet bijna als verwaarlozing Anderen stellen net die must in vraagVragen over het wat en hoe van kinderen opvoeden in de digitale werkelijkheid krijgt kinderpsychiater Lieve Swinnen dagelijks op haar sofa Deze vragen waren de aanzet om de handen in elkaar te slaan met social media native Stefaan Lammertyn Uit die samenwerking is het boek #Help Mijn kind leeft online ontsproten Het werd begin september uitgegeven door Van Halewyck Zij vroegen me het boek te besprekenDe centrale inzet – hoe kunnen we de digitale evolutie rijmen met goed ouderschap? – is namelijk een vraag die alle opvoeders en pedagogen vandaag bezighoudt Swinnen Lammertyn willen enerzijds de blijde boodschap van een wereld in verandering uitdragen en opvoeders anderzijds ondersteunen in hoe het digitale een plek te geven in het leven van kinderen Een eerste vraag is of die nieuwe digitale dimensie niet gewoon eenzelfde aanpak vraagt Ja en neen stelt Swinnen Het gaat bij opvoeden zoals steeds om ondersteunen en stimuleren enerzijds en begrenzen anderzijds Maar we kunnen niet ontkennen dat de intrede van het digitale in ons leven en dat van onze kinderen gewoon een variant is van wat reeds was Het web brengt de hele wereld tot in onze woonkamer zelfs tot in ons bed Het is voor volwassenen al niet simpel om hun weg te vinden laat staan dat kinderen zichzelf kunnen begrenzen in wat in wezen grenzeloos is Vooraleer je een kind de do’s en don’ts kan leren moet je ze zelf leren In ‘#Help Mijn kind leeft online’ verweven de auteurs concrete informatie over het scala aan sociale media met meer fundamentele vragen Veranderen sociale media de manier waarop we met elkaar omgaan? Leren we anders in het tijdperk van smartschool en youtube? Hoe omgaan met nieuwe media wanneer we eigenlijk nog niet weten wat de impact is van schermen op de hersenen van jonge kinderen?Lammertyn stelt dat als we kinderen niet aan hun lot willen overlaten het belangrijk is geen dat opvoeders geen NOOBS digitale analfabeten blijven maar zich als ‘newbies’ de digitale taal vaardig te maken Ouders moeten de wereld gaan ontdekken waarin ze hun kinderen willen loslaten De kloof die we tussen generaties opmerken is dat in werkelijkheid niet het is niet omdat peuters al jong kunnen swipen dat zij content die bij hen binnenkomt kunnen plaatsen Dit boek stemt dan ook tot nadenken We vragen kinderen hoe het op school was en wat ze hebben gedaan bij het vriendje thuis We brengen onszelf up to date via oudercontacten en blijven per mail op de hoogte van de activiteiten van de Chirogroep maar ‘de digitale wereld’ blijft abstract We kijken nog naar het wereldwijde web alsof het een afgebakend spelformat is zoals Duke Nukem destijds het eerste spel dat ik op de gezinscomputer speelde We leggen wel uit waarom we steeds “wat ies er toch met die Tlump?” over Trump spreken of waarom mensen aanslagen plegen maar we laten hen alleen in de digitale wereld Die is nochtans groter dan het busnet van onze stad en niet zo begrensd als de leerboeken op school Het internet is complex en hypertext oneindig We nemen kinderen dus ook in het digitale verkeer best aan de hand Je kan een kind niet begeleiden in een wereld die je niet kent Het internet lijkt abstract en niet fysiek maar dat je geen handen nodig hebt om iemand te kwetsen is duidelijk Fenomenen als cyberpesten sexting gone wrong en grooming tot hands off kindermisbruik via het internet tonen dat we kinderen niet mogen loslaten zonder hen eerst de regels te leren van het digitale verkeer zonder hen de rode verkeerslichten te tonen en samen met hen te leren hoe ze in dat verkeer moeten navigeren Dat een klaagzang zinloos is is wel duidelijk het digitale heeft de wereld voorgoed veranderd ‘Er tegen zijn’ gaat daar niets aan veranderen je weg erin vinden maakt je weerbaar #Help mijn kind leeft online negeert de vele gevaren en problemen niet maar reikt handvaten aan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *