ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ


 • Paperback
 • 41 pages
 • ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ
 • D.V.G.
 • Kannada
 • 10 February 2018

10 thoughts on “ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ

 1. Hariprasad Hariprasad says:

  Short essay by DVG on God. Absolute masterclass of a lesson!


 2. Amogha Udupa Amogha Udupa says:

  Too tiny a book for a such a broad topic.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ[PDF / Epub] ☄ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ By D.V.G. – Thomashillier.co.uk Popular E-Book, ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ by D.V.G. This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from t Popular E Book, ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ by DVG This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and ದೇವರು ಒಂದು PDF or always take inspiration from the contents of the book ದೇವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ, essay by DVG Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


About the Author: D.V.G.

Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa, popularly known as DVG, was a Kannada writer and philosopher He is best known for Manku Thimmana Kagga, a collection of versesDVG has ದೇವರು ಒಂದು PDF or ದೇವರು ಒಂದು Epub wrtitten several books relating to Poetry, Drama, Essays He has translated several Shakespeare plays and other Greek plays to Kannada He has also wrtitten Umarana osage, a translation of poems of Omar Khayyam in KannadaH.