Paperback Ù Ugrizi život ePUB ↠


Ugrizi život [Read] ➮ Ugrizi život By Radmila Lazić – Thomashillier.co.uk Beskompromisna proza jedne od najzna ajnijih savremenih srpskih pesnikinjaZapitanost nad naoko obi nim doga ajima koji okru uju svakog oveka pretvara teme, prizore i situacije u prozi Radmile Lazi u j Beskompromisna proza jedne od najzna ajnijih savremenih srpskih pesnikinjaZapitanost nad naoko obi nim doga ajima koji okru uju svakog oveka pretvara teme, prizore i situacije u prozi Radmile Lazi u jedinstvene senzacije, u iznena uju e slike kojima autorsko tuma enje dodaje sjaj i ar prvog do ivljajaKako klasici mogu biti neu tivi dok zapitkuju i jedu kiflu, po emu hladna gradska kupatila podse aju na kupatila u Au vicu, mogu li se pratiti slu ajnosti u ivotu i u njima prepoznavati naro iti znakovi, kako se re ava matematika dopisivanja ili prepoznaje svoja klupa u ivotu samo su neke od mnogobrojnih proznih senzacija u ovim medaljonima Radmile LaziU jednoj pri i pripoveda ki subjekt posla e nam upozorenje Ne veruj mi Ne nasedaj Ja to samo podra avam ivot Ali to je zamka U ovoj zbirci ivot se ne podra ava jednostrano i suvoparno, nego rukom majstora postaje udo koje zavre uje i svoje najbezna ajnije trenutke Lirska proza, kratke pri e, kola od proznih fragmenata, svejedno, tek vrsna pesnikinja je na la privla nu, efektnu i efikasnu formu za prividno usputno i slu ajno, a zapravo duboko, pronicljivo i opsesivno promi ljanje ivota kao svojevrsno svo enje ra una Zna enjska slojevitost ovih proznih minijatura tvori osobene znakove pored puta Radmile Lazi koji obele avaju njen ivotni kredo I vi e od toga Ljiljana op Kratki pripovedni zapisi Radmile Lazi , poput krhotina ivota ili rasejanog tereta svakodnevice, jo jedared nam otkrivaju kako odgonetka za udo zvano Radmila Lazi zapravo ne postoji Mogli bismo re i da su to zapisi o incidentima ovog ili onog ivota, ali da se istovremeno pretvaraju i sami u incidente vezane za potragu za smislom Vole emo ovu knjigu I itati je vi e puta Jovica A in.

  Free Unlimited eBook i suvoparno, nego rukom majstora postaje udo koje zavre uje i svoje najbezna ajnije trenutke Lirska proza, kratke pri e, kola od proznih fragmenata, svejedno, tek vrsna pesnikinja je na la privla nu, efektnu i efikasnu formu za prividno usputno i slu ajno, a zapravo duboko, pronicljivo i opsesivno promi ljanje ivota kao svojevrsno svo enje ra una Zna enjska slojevitost ovih proznih minijatura tvori osobene znakove pored puta Radmile Lazi koji obele avaju njen ivotni kredo I vi e od toga Ljiljana op Kratki pripovedni zapisi Radmile Lazi , poput krhotina ivota ili rasejanog tereta svakodnevice, jo jedared nam otkrivaju kako odgonetka za udo zvano Radmila Lazi zapravo ne postoji Mogli bismo re i da su to zapisi o incidentima ovog ili onog ivota, ali da se istovremeno pretvaraju i sami u incidente vezane za potragu za smislom Vole emo ovu knjigu I itati je vi e puta Jovica A in."/>
 • Paperback
 • 184 pages
 • Ugrizi život
 • Radmila Lazić
 • Serbian
 • 04 April 2019

About the Author: Radmila Lazić

Radmila Lazi ro ena je decembra godine u Kru evcuDo svoje jedanaeste godine ivela je u razli itim mestima irom Srbije, a od u BeograduJedna je od najpoznatijih srpskih pesnikinja Spada u red onih pesnikinja savremenesrpske poezije, koje se ne pla e da se pobune i ka u ta misle Osnovala je i ure ivala asopis ProFemina Ure ivala je biblioteku Femina u izdava kom preduze u ProsvetaSada ure uje biblioteku Prethodnice u Narodnoj knjiziAutorka je antologije savremene enske poezije, Ma ke ne idu u raj, u kojoj je izbor iz sopstvene poezije napravila li no Ovakav izbor poezije motivisan je potrebomantologi arskog ega za primerom neofeministi ke prakse, koja svoju poetiku zasniva na svesnom upisivanju enskog iskustva u tekst, bez straha da e ono ugroziti pesni ki identitet i individualitet komentar prire iva a antologijeDobitnica je mnogobrojnih va nih pesni kih nagrada Za zbirku pesama Podela uloga dobila je nagradu Milan Raki , a njena trinaesta zbirka, Zimogroznica, oven ana je nagradom Vasko Popa godine Njena dela objavljivana su na makedonskom Metafizika na samrakot, u prevodu Branka Cvetkovskog, godine i engleskom A Wake for the Living, u prevodu arlsa Simi a, godine Izabrane pesme, pod nazivom Srce me zubima, iza le su godine u Norve kojPored knjiga poezije, objavila je i knjigu eseja, knjigu antiratne prepiske, Vjetar ide na jug i obr e se na sjever, zajedno sa Biljanom Jovanovi , Radom Ivekovi i Maru om Krese.10 thoughts on “Ugrizi život

 1. Palindrome Palindrome says:

  Rada je pesnikinja, a itala sam i njene kratke proze u Politici esto mi se dopadalo to to napi e.Ipak, u proznom izrazu uokvirenom u ovu zbirku, nije uspela da se prika e u svojoj rasko i.Ka em rasko i, jer ne sumnjam da je imala dobre ideje pri pisanju, me utim, realizacija je kripala.Odvi e je pesnikinja, jasnog i izvajanog stila da bi mogla da se te lju ture odrekne u prozicama.Oseti se neretko ustuknu e u pisanju, prosto, inilo mi se da nije svoj na svome udno ispada kada se sro i, Rada je pesnikinja, a itala sam i njene kratke proze u Politici esto mi se dopadalo to to napi e.Ipak, u proznom izrazu uokvirenom u ovu zbirku, nije uspela da se prika e u svojoj rasko i.Ka em rasko i, jer ne sumnjam da je imala dobre ideje pri pisanju, me utim, realizacija je kripala.Odvi e je pesnikinja, jasnog i izvajanog stila da bi mogla da se te lju ture odrekne u prozicama.Oseti se neretko ustuknu e u pisanju, prosto, inilo mi se da nije svoj na svome udno ispada kada se sro i, ali negde ta bru ena pesni ka sloboda zaista ume da ograni i.Neki tekstovi su mi privukli pa nju, s nekim sam se poistovetila, negde sam se temom prona la.neki su bili ba mlaki neki stabilni.Ipak, knjiga je sasvim prose na

 2. Hana Kazazovic Hana Kazazovic says:

  Znam da je pjesnikinja i da je to njena forma i to se osjeti u ovoj knjizi Tu su crtice iz ivota, kratke i nekad zanimljive, a nekad sasvim obi ne I stalno mi je tu ne to falilo, iako su mi se mnoge i dopale i u nekima se prona oh Dvije zvjezdice ka u ok je, i to je taman tako neki moj utisak I da, pro itala sam sve za maksimalno 3 sata, nije dugo i realno, nije gubitak vremena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *