Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler MOBI ✓ Akıl:


Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler ❃ [EPUB] ✻ Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler By İskender Öksüz ➜ – Thomashillier.co.uk T rkiye OECD yesidir OECD, kurulu undan bu yana ye lkelerin ki i ba na gayri safi h s lalar n bir grafi e d km den, bu kitab bitirdi im lu y llara kadar o grafikteki konumumuz de i memi Bir t rl kal T rkiye OECD yesidir OECD, Aptallar ve ePUB ☆ kurulu undan bu yana ye lkelerin ki i ba na gayri safi h s lalar n Alt Akıl: ePUB ½ bir grafi e d kmden, bu kitab bitirdi imlu y llara kadar o grafikteki konumumuz de i memi Bir t rl kalk Akıl: Aptallar ve PDF ↠ nm lkeleri, OECD ortalamas n yakalayamam z Onlarla kar la t r ld nda yar m as rl k bir s r n h lindeyizBu kitab bitirdi inizde, ni in b yle oldu unu biraz daha kavrayacaks n z Sonra da l tfen her g n dinledi iniz nas l y kseldi imiz, kalk nd m z, herkesi k skand rd m z konusundaki nutuklar hat rlay n ve art k karar verin ki bunlar s yleyenler do ru s ylemiyorlar Bu lkeyi b y k adamlar, ola an st g ler de il biz kalk nd raca z Evet siz Kalk nd racak olan da, ba ar s z olup s r nd rmeye devam edecek olan da sizsiniz, biziz Ba ka kimse de il Bu lkenin b yle s r nmesinin de as l sebebi biziz Aptall m zla, cesaretsizli imizle, bir kurtar c beklememizle, hareketsizli imizle Evet, biziz sizsiniz.


10 thoughts on “Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *