İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri

İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri ✻ [BOOKS] ✯ İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri By T. J. Winter (Abdülhakim Murad) ❅ – Thomashillier.co.uk Elinizdeki derleme, hayat n H ristiyanl n Anglikan mezhebinin etkisinde ekillendirmi , fakat nihayetinde evini sl m inanc na in a etmi bir teolo un al mas d r ngiliz bir M sl man olarak yazar, M sl ma Elinizdeki derleme, hayat n H ristiyanl n Anglikan Hıristiyanlık: Politik-Teoloji PDF/EPUB Ã mezhebinin etkisinde ekillendirmi , fakat nihayetinde evini sl m inanc na in a etmi bir teolo un al mas d r ngiliz bir M sl man olarak yazar, M sl man H ristiyan diyalo u ba lam nda kaleme ald makalelerinde sl m hakikati H ristiyanlar n da anlayabilece i bir dille a klamaya al yor Her iki din i in de anlaml olan ki i ve sembollerden hareketle, Bat l M sl man bir d n r n perspektifiyle derinlikli analizler İslâm ve Epub / y r t yorBug n manevi anlamda kendini had m etmi bulunan Bat , kendi bireysellik projesi u runa, sahip oldu u g zelli in kayna na d man kesildi slam n bu ocuk a projeyi toptan reddetmesi zaman m z n en m him hakikatidir M sl manlar n, insanl n cinsellik, ibadet, sanat ve anlam hususlar nda sahip oldu u tarih m kul e yap madaki inatlar , Tanr n n s regiden ihsan n n a maz i aretidirG n m zde elik kadar sert bir kabu a ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji PDF Ç hapsedilmi bulunan modernite, insan da tek boyutlu, asl na yabanc la m bir varl k haline getirmi tir Modern zihniyetin yerin st ndeki cehennemi ebedile tirmek isteyen tutumuna kar tek are, l h a r ya kulak vermektir Yazar n da s yledi i gibi, insan n f trat n ve ilahi ihsan n mucizevi muhafazas n dikkate ald m zda, umutsuz olmak i in ortada bir sebep kalm yor Arka kapak yaz s ndan.


4 thoughts on “İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *