Türkiye Komünist Partisi'nde Anılar ve Paperback


4 thoughts on “Türkiye Komünist Partisi'nde Anılar ve Değerlendirmeler 1909 - 1949

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Türkiye Komünist Partisi'nde Anılar ve Değerlendirmeler 1909 - 1949 ➮ [Read] ➪ Türkiye Komünist Partisi'nde Anılar ve Değerlendirmeler 1909 - 1949 By Abidin Nesimi ➺ – Thomashillier.co.uk Bundan y l kadar nce TKP yeleri ile dolayl ya dadolays z ili kiler kurdum Bu y zden anlatacaklar mba kalar n n aktarmalar de il, kendi g rd klerim ve duyduklar molacakt r T rkiye sosyalizimi tarihind Bundany l Partisi'nde Anılar PDF Ç kadar nce TKP yeleri ile dolayl ya dadolays z ili kiler kurdum Bu y zden anlatacaklar mba kalar n n aktarmalar de il, kendi g rd klerim ve duyduklar molacakt r T rkiye sosyalizimi tarihinde sosyalizme kar kurulu lardayer alm ki ilerin an lar n n da zel bir yeri vard r Bunlar n dayay nlanmas T rkiye sosyalizmi tarihinin daha do ru yaz lmas nakatk da bulunacakt rG r l yor ki yap t m z T rkiye de sosyalizmin tarihi de il, yitip gitmesi do ru olmayacak malzemelerdir.

  • Paperback
  • 206 pages
  • Türkiye Komünist Partisi'nde Anılar ve Değerlendirmeler 1909 - 1949
  • Abidin Nesimi
  • Turkish
  • 09 March 2019

About the Author: Abidin Nesimi

Is a Partisi'nde Anılar PDF Ç well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Türkiye Komünist Partisi'nde Anılar ve Değerlendirmeler book, this is one of the most wanted Abidin Nesimi author readers around the world.