Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri7 thoughts on “Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri & Golç Paşa'nın Hatıratı

  1. Onurcan Şar Onurcan Şar says:

    Gol Pa a, Osmanl ya uzun y llar hizmet etmi nemli bir askerdir YAzd klar ndaki ileri g r l l kayda de erdir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri & Golç Paşa'nın Hatıratı ❮Epub❯ ➟ Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri & Golç Paşa'nın Hatıratı Author Colmar Freiherr von der Goltz – Thomashillier.co.uk k d neminde Osmanl mparatorlu u nda uzun y llar boyunca g rev yapm , askerlik tarihinin en nemli komutanlar ndan olan Colmar von der Goltz un, lkenin son d nemine ili kin d nceleri, Osmanl Alman ili k k d neminde Osmanl mparatorlu u nda uzun Başlarında Osmanlı-Alman ePUB ✓ y llar boyunca g rev Yirminci Yüzyıl MOBI :↠ yapm , askerlik tarihinin en nemli komutanlar ndan olan Colmar von der Goltz un, Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman eBook ´ lkenin son d nemine ili kin d nceleri, Osmanl Alman ili kileri Bu h t rat, k e ahit olmu i eriden bir yabanc n n g zlemlerini i ermesi bak m ndan son derece nemlidir.