Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü PDF/EPUB


Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü ➽ Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü Download ➺ Author Rıza Nur – Thomashillier.co.uk D nya da en b y k iftihar m T rk yarat ld md r Bu kadar tarih okudum, T rk kadar kahraman, mert, iyi y rekli, zeki ve akl selim sahibi insan, T rk kadar b y k ve y ksek bir tarihe malik bir millet g r D nya da en b y k Milli Mücadelenin eBook ☆ iftihar m T rk yarat ld md r Bu kadar tarih okudum, T rk kadar kahraman, mert, iyi y rekli, zeki ve akl selim sahibi insan, T rk kadar b y k ve y ksek bir tarihe malik bir millet g rmedim, bu kadar millet Milli Kıyam/ Kindle - tan d m, bug nk medeniyet aleminde en y ksek mevkie kmak i in laz m olan kabiliyetleri kendinde ve yurdunda bug nk kadar toplam olan n g rmedim.

  • Paperback
  • 664 pages
  • Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü
  • Rıza Nur
  • Turkish
  • 19 May 2019

About the Author: Rıza Nur

Is a well known author, some of Milli Mücadelenin eBook ☆ his books are a fascination for readers like in the Milli Kıyam Milli Mücadelenin İç Yüzü book, this is one of the most wanted Rıza Nur author readers around the world.5 thoughts on “Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü

  1. Mehmet Akif Koç Mehmet Akif Koç says:

    Dr.R za Nur un Hat rat , kavgac mizac ve Mustafa Kemal smet Pa a ile ya ad sorunlardan dolay yurtd na s rg ne gitmesinin de etkisiyle genelde tarafl ve sald rgan olarak nitelendirilir Bu y zden an lar nda yer verdi i ki isel kavgalar bu filtreyle de erlendirip, daha ziyade hadiseleri anlatt b l mlere odaklanmakta fayda var Mondros M tarekesi, Birinci Meclis, Moskova Muahedesi Bol evik Rusya yla li kiler ve Lozan Antla mas na dair etrafl de erlendirmelerini i eren Milli K yam da Dr.R za Nur un Hat rat , kavgac mizac ve Mustafa Kemal smet Pa a ile ya ad sorunlardan dolay yurtd na s rg ne gitmesinin de etkisiyle genelde tarafl ve sald rgan olarak nitelendirilir Bu y zden an lar nda yer verdi i ki isel kavgalar bu filtreyle de erlendirip, daha ziyade hadiseleri anlatt b l mlere odaklanmakta fayda var Mondros M tarekesi, Birinci Meclis, Moskova Muahedesi Bol evik Rusya yla li kiler ve Lozan Antla mas na dair etrafl de erlendirmelerini i eren Milli K yam da Hat rat ndan bu perspektifle haz rlanm Bilhassa diplomasi tarihimiz a s ndan k ymetli bir hat rat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *