Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi PDF/EPUB

Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi ➽ [Download] ➺ Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi By Hacı Bektâş-ı Velî ➸ – Thomashillier.co.uk Hac Bekta Veli Dergah Babagan kolu postni ini Do Dr Bedri Noyan Dedebaba kendi ifadesi ile Hazreti Pir H nkar Hac Bekta Veli Dergah erifi Postni ini Hadim l Fukara fakirlere hizmet eden Do Dr Bedri No Hac Bekta Veli Veli Manzum eBook ´ Dergah Babagan kolu postni ini Do Dr Bedri Noyan Dedebaba kendi ifadesi ile Hazreti Pir H nkar Hac Bekta Veli Dergah erifi Postni ini Hadim l Fukara fakirlere hizmet eden Do Dr Bedri Noyan Hacı Bektaş-ı eBook ✓ Dedebaba diye tan t yor tarikat kimli iniAnadolu Alevilerinde dini rg tlenme temelde kanaldan y r r Bunlardan ilk ikisi Hac Bekta Dergah na ba l elebiler ve Babagan koludur nc kol ise ocaklara ba l dedeliklerdir Bu Bektaş-ı Veli Manzum PDF/EPUB Ä ba ms z dedelikler daha nceleri Erdebil ve Hac Bekta dergahlar na ba l yd lar sonralar e itli tarihsel nedenlerle ba ms zla t lar Kimi ocaklar n Hac Bekta Veli nin Anadolu ya gelmesinden daha eski zamanlara dayand eldeki ecerelerden ve di er belgelerden anla l yor Hac Bekta Veli nin soy k t n n mam Musa Kaz m dan gelmesine kar n baz ocakzade dedelerinin ecerelerinin mam Zeynel Abidin e dayand ifade edilir te Do Dr Bedri Noyan Dedebaba, Hac Bekta Dergah Babagan koluna ba l se imle postni in olan u anda ya ayan en b y k Dedebaba d rKendisine ba l Amerika dan Avustralya ya kadar yol s ren dergahlar vard r Bedri Noyan kendisine ba l halifebabalar Bekta ili in Tart lmaz nderi, Kutuplar Kutbu diye tan t yorlar Bedri Noyan unvan olarak d nya Bekta ileri nin en b y k ruhani lideridirSerez do umlu olan Bedri Noyanya ndad r.


4 thoughts on “Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *