Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk


10 thoughts on “Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek

 1. Peter Peter says:

  tunga mnen behandlade med s n klarsynthet och jag vet inte vad jag ska kalla det Intellektuellt lugn och stabilitet kanske Sveriges b sta politiska f rfattare


 2. Nina Ruthström Nina Ruthström says:

  En mycket stark fyra Skarpt och inneh llsrikt om socialism och att dela Det kunde ha varit annorlunda Det kunde ha varit andra saker vi delade Om vi hade levt p jorden utan t vlingen som livsform kunde vi ha delat det som vi f rvisso alltid delar v rt beroende av varandra och av mat, vatten, hus och hem, v r utsatthet och v r styrka, v ra kroppar som insjuknar, ldras och d r, v ra kroppar som f ds, v xer och lskar Men vi kunde ha vetat eftersom vi delar detta borde vi ocks ha delat a En mycket stark fyra Skarpt och inneh llsrikt om socialism och att dela Det kunde ha varit annorlunda Det kunde ha varit andra saker vi delade Om vi hade levt p jorden utan t vlingen som livsform kunde vi ha delat det som vi f rvisso alltid delar v rt beroende av varandra och av mat, vatten, hus och hem, v r utsatthet och v r styrka, v ra kroppar som insjuknar, ldras och d r, v ra kroppar som f ds, v xer och lskar Men vi kunde ha vetat eftersom vi delar detta borde vi ocks ha delat allt Bara delat alltihop Alla jordens frukter, allt arbete som beh ver utf ras f r att tillfredsst lla v ra behov, all brist, all rikedom Bara delat Alltihop


 3. Anton K Anton K says:

  Luxemburg tas upp b de som mne och som spr ngbr da f r en diskussion om den socialistiska r relsens f rh llande till arbetarklassen som helhet samt identitetspolitik och f rh llandet mellan f rtryck och normativa kategorier Som biografi och kort introduktion till sekelskiftets och det tidiga 1900 talets strider inom den tyska socialdemokratin r det en kompetent bok, ven om den dubbla funktionen som debattinl gg g r att det l mnas ganska stora luckor Det f rsta kapitlet inneh ller ocks en Luxemburg tas upp b de som mne och som spr ngbr da f r en diskussion om den socialistiska r relsens f rh llande till arbetarklassen som helhet samt identitetspolitik och f rh llandet mellan f rtryck och normativa kategorier Som biografi och kort introduktion till sekelskiftets och det tidiga 1900 talets strider inom den tyska socialdemokratin r det en kompetent bok, ven om den dubbla funktionen som debattinl gg g r att det l mnas ganska stora luckor Det f rsta kapitlet inneh ller ocks en bra introduktion till de grundl ggande begreppen i marxistisk ekonomisk teori.Bj rks diskussion av det tidiga 1900 talets interna debatter inom den socialistiska r relsen sl r mig d remot som m rkligt platt, Luxemburg anv nds som utg ngspunkt f r n got slags ofokuserat motst nd mot stabila partiformationer, d r b de SPD och bolsjevikerna blir avf rdade som toppstyrda organisationer vars byr krati och formella hierarkier r ursynden som leder till b de beviljande av krigsl n och repression inom den sovjetiska staten P senare r kan kanske det antiklimax som horisontalistiska r relser som OWS blivit vara ett svar p fr gan om varf r de beh vdes Den andra f rklaring som implicit ges till varf r SPD beviljade krigsl nen r att den reformistiska id ns v xande dominans i sig gjorde partiet till en intresseorganisation inom ramen f r den tyska kapitalistiska staten, som s g som sin fr msta uppgift att v rna de framsteg som gjorts de f reg ende decennierna i fr ga om arbetstid, l ner och andra omf rdelningar som var m jliga att uppn vad som d remot inte diskuteras r vad som m jliggjorde att den tyska bourgeoisiens reaktion p en v xande klasskamp blev att delvis omf rdela det verskott som fanns tillg ngligt, n r den tyska statens reaktion p uppror mot kolonialv ldet i sydv stra Afrika blev folkmord Det r trots allt bourgeoisiens f rm ga till ekonomiska eftergifter som verhuvudtaget f der id n att en verg ng till socialism kan ske p den parlamentariska v gen, vilken senare partiets h gerfalang tar s l ngt att SPD i praktiken blir ett socialliberalt parti med radikalare fraser En del marxister s ker d rf r f rklaringen till SPDs svek inte i ett organisatoriskt felsteg eller av att de blivit bl ndade av maktens ideologiproducenter utan i att det faktiskt l g i stora delar av den tyska arbetarklassens intresse, tminstone p kort sikt, att uppr tth lla det tyska imperiet och den tyska kolonialstaten, eftersom det var just profiterna fr n det tyska imperiet som m jliggjorde en l ngt driven reformpolitik utan n gra egentliga uppoffringar fr n borgarklassens sida Identitetspolitiken r en annan k pph st, men ven d r landar vi i ett avst ndstagande som tittar p antirasism osv i deras mest liberala former, allts den typ av fr gor som ber r representation i media, k nsf rdelning i bolagsstyrelser, kulturell appropriering etc H r handlar det allts fr mst om de fr gor som drivs av den grupp Adolph Reed kallar trasbourgeisin , karri rister ur mellanskiktet som r kar vara kvinnor eller svarta eller p n got annat s tt tillh r en diskriminerad grupp, och som i f rsta hand intresserar sig f r fr gor som f rb ttrar deras m jlighet att ing i den h rskande klassen Dessa st lls mot klass, som r den enda kategori d r ens position i sig utg r ett f rtryck och inte bara r uttryck f r en normerande v rdering Rasism, sexism, diskriminering av sexuella minoriteter eller vad det nu handlar om kan allts anv ndas f r att splittra arbetarklassen, men i grunden r de bara ett ideologiskt arv, som f rvisso kan f stora konsekvenser men alltid rymmer ett stort m tt av godtycke Problemet h r r bara att kapitalismen i den renodlade form Marx l gger fram i Kapitalet r en abstraktion som ska visa p vissa inneboende tv ng och tendenser Att ignorera normativa kategoriers ursprung i fenomen som r minst lika materiellt k nnbara som industrialiseringen r att g ra det v l enkelt f r sig N r Marx sj lv diskuterar den andra republikens kollaps i Louis Bonapartes artonde brumaire s dyker det pl tsligt upp klasser och klasskikt som aldrig figurerar i Kapitalet som sm borgare, trasprolet rer och sm brukare men som trots det har ett avg rande inflytande p skeendet N r Marx beskriver en kapitalism driven till sin yttersta spets, d r en enorm massa av m nniskor alla r maximalt exploaterade av ett f tal kapitalister och detta system har spritt sig ver hela jorden beskriver han inte det system han levde i, eller ens det vi lever i idag, utan vad kapitalismens ndpunkt r det r en situation det ligger ven i kapitalistens intresse att undvika och f rdr ja s l nge som m jligt just eftersom alla arbetare verkligen skulle ha ett gemensamt intresse.Den reellt existerande kapitalismen har alltid varit beroende av att skikta sin arbetskraft N r slavar och de fattigaste europ erna gjorde gemensam sak mot de plantage gare och k pm n som drev bos ttarkolonierna s var l sningen att g ra de vita sm brukarna och hantverkarna delaktiga i vinsterna fr n slaveriet genom en allm nt h jd levnadsstandard, vilket gav kolonialeliten en lojal grupp att rekrytera milism n och slavdrivare ur Den rasistiska ideologi som anv ndes f r att motivera denna skiktning anammades sedan av st rre delen av den vita befolkningen Vi har allts h r ett normativt f rtryck, en egentligen helt godtycklig skillnad baserad p hudf rg, som spelar en viktig roll i en klass tillkomsthistoria de amerikanska slavarnas och som f rklarar de rasistiska attityderna hos vanliga vita amerikaner l ngt fram i tiden med att uppr tth llandet av en norm i sig innebar en materiell f rdel P motsvarande s tt har underordningen av kvinnor hj lpt till att h lla l nsamheten uppe historiskt tj nade kvinnor s lite som h lften av vad m n gjorde f r samma arbetsinsatser i v st, och l nerna i kvinnodominerade industrier i de l nder d r majoriteten av v r industriella produktion ligger nu h ller liknande niv er Det r allts terigen fr ga om ett normativt f rtryck, men samtidigt finns det ett direkt materiellt egenintresse hos b de kapitalister och m n som grupp att uppr tth lla distinktionen.Bj rk r givetvis helt fri att fr mst kritisera v nsterr relser p det id historiska planet, men n r de materiella f ruts ttningar som existerar undviks s h r nogsamt blir analysen intets gande


 4. meandermind meandermind says:

  I started reading this three years ago, but lost interest Now that my book club decided to read it I wasthan happy to pick it up again.I enjoy Bj rks writing, she has a way of capturing the reader and it s hard to disagree with her But when I look back at some parts I sometimes feel like wait a minute, what Like the chapter about Rosa Luxemburg being in love, wanting kids, wanting the bourgeoisie dream cottage with her Leo Jogiches it felt like she read WAY too much into Luxemburg I started reading this three years ago, but lost interest Now that my book club decided to read it I wasthan happy to pick it up again.I enjoy Bj rks writing, she has a way of capturing the reader and it s hard to disagree with her But when I look back at some parts I sometimes feel like wait a minute, what Like the chapter about Rosa Luxemburg being in love, wanting kids, wanting the bourgeoisie dream cottage with her Leo Jogiches it felt like she read WAY too much into Luxemburg s letters She was in love with another radical socialist, there was never any time where she would settle down , she knew that, I know it Or the feminist parts of the same chapter, Bj rk spends an inordinate amount of time trying to discuss Rosa Luxemburg from a feminist standpoint, asking why she didn t join the women s cause with Clara Z, trying to analyze her abandonment of her parents leaving the sister doing the invisible caregiving it all feels irrelevant Rosa Luxemburg didn t let her sex get in her way, so why would I, 100 years later The parts where the author really shines is the textual analysises of Luxemburg s letters and speeches, both because DAMN she could write good speeches and also because Bj rk is clearly a theoreticist And also, in her description of Marx theories, she does a fenomenal job of explaining them thoroughly and simply so even a dolt like me understands.It has come to my attention that Luxemburg sort of invented the term imperialism, and had a very sharp criticism of colonialism, but that part gets completely sketched over by the author A shame I d rather read about that than what a bad feminist Luxemburg was


 5. Victor Victor says:

  Klarsynt Spr ket i boken g r det enkelt att f lja alla komplexa f rklaringar osv Gjort m nga ron i boken pga formuleringar, h ndelser, citat Tar upp m nga fr gor utan att det k nns sv rt att h nga med, blandat mellan historiska och nutida fenomen Rekommenderas varmt


 6. Lovisa Snickars Lovisa Snickars says:

  K nns lite sv rt att betygs tta denna bok d den inte r sk nlitter r ena sidan s var den ganska tung, med mycket historiska fakta och rtal, men andra sidan var det v ldigt intressant att l sa om en historisk kvinna som k nns ganska bortgl md idag De delar av boken jag uppskattade som mest var nog nd Nina Bj rks egna till gg och resonemang kring kapitalism och socialism Det blev som en liten grundkurs i de mnena att l sa boken I det stora hela s var det en lite seg bok som jag nd K nns lite sv rt att betygs tta denna bok d den inte r sk nlitter r ena sidan s var den ganska tung, med mycket historiska fakta och rtal, men andra sidan var det v ldigt intressant att l sa om en historisk kvinna som k nns ganska bortgl md idag De delar av boken jag uppskattade som mest var nog nd Nina Bj rks egna till gg och resonemang kring kapitalism och socialism Det blev som en liten grundkurs i de mnena att l sa boken I det stora hela s var det en lite seg bok som jag nd kunde uppskatta p grund utav de resonemang som f rs i den Vill verkligen l sa Nina Bj rks andra b cker efter att ha l st denna


 7. Josefine Josefine says:

  K nner att jag f tt ett rej lt politiskt uppvaknande efter att ha l st denna bok Bj rk skriver ett portr tt Rosa Luxemburgs p m nga s tt fascinerande liv, men hon skriver ocks om hur rent konkret kapitalismen idag ser ut Jag satt och ville utbrista Ja, precis s r det med j mna mellanrum, Bj rks analyser var s tydliga och skarpa att det riktigt k ndes i mig Tror jag beh ver l sa mer av henne nu Och mer politisk litteratur i allm nhet.


 8. Ida Ida says:

  Dr mmen om det r da r inte bara ett terber ttande av historien om Rosa Luxemburg, men ven en djupg ende analys av politik, ideologi och personliga f rh llanden Nina Bj rk skriver med ett klart och tydligt spr k en analys som g r det l tt att f rst omv rlden och socialismens plats i den idag Vid bokens slut blir vi l mnade med hopp och tro f r framtiden, med en uppmaning till solidaritet och syskonskap Hoppet r att vi en dag kommer att omstrukturera samh llet till att m ta behovet av alla Dr mmen om det r da r inte bara ett terber ttande av historien om Rosa Luxemburg, men ven en djupg ende analys av politik, ideologi och personliga f rh llanden Nina Bj rk skriver med ett klart och tydligt spr k en analys som g r det l tt att f rst omv rlden och socialismens plats i den idag Vid bokens slut blir vi l mnade med hopp och tro f r framtiden, med en uppmaning till solidaritet och syskonskap Hoppet r att vi en dag kommer att omstrukturera samh llet till att m ta behovet av alla m nniskor och inte bara st handfallna inf r behovet av vinst Det r precis det hoppet Rosa Luxemburg skulle ha velat l mna oss med.Jag nskar att n gon hade gett mig den h r boken s jag precis b rjat l ra mig om socialism Den nyktra analysen av det ekonomiska l get i kombination med l ttf rst dda exempel ger l saren en fast grund att st p f r att f rst sin omv rld och sin egen plats i den


 9. Tove Selenius Tove Selenius says:

  Vansinnigt fascinerande och v lskriven.


 10. Victoria Victoria says:

  Inte s biografi aktig som jag trodde Stundtals v ldigt akademisk och sv r, medan andra kapitel och delkapitel var l ttare att f rst samt mer intressanta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek [PDF / Epub] ☆ Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek ✩ Nina Björk – Thomashillier.co.uk I sin nya bok Dr mmen om det r da Rosa Luxemburg, socialism, spr k och k rlek sl r Nina Bj rk en av v ra fr msta och mest stridbara samh llsdebatt rer f lje med en verklig socialistisk ikon och portal I det röda: Rosa Luxemburg, Epub / sin nya bok Dr mmen om det det röda: PDF Ç r da Rosa Luxemburg, socialism, spr k och k rlek sl r Nina Drömmen om Kindle - Bj rk en av v ra fr msta och mest stridbara samh llsdebatt rer f lje med en verklig socialistisk ikon och om det röda: Epub Ú portalfigur, Rosa Luxemburg Utifr n dennas liv som politisk aktivist och m nniska resonerar Bj rk kring ideologi, feminism och k rlek, pengar och p verkanPolsk tyska Luxemburg , var i hela sitt vuxna liv outtr ttligt engagerad i den socialistiska kampen s v l i Tyskland, d r hon spelade en viktig roll i landets socialdemokratiska parti, som inom den internationella socialistr relsenGenom att skildra sin f reg ngare blickar Bj rk bak t och analyserar alltid tankev ckande, ofta halsbrytande och kopplar samtidigt sina slutsatser till oss levande m nniskor av idag, i en tid d kapitalismen h ller oss i ett j rngrepp som i f rv nansv rt liten utstr ckning alls ifr gas ttsNina Bj rk visar samtidigt p flera sidor hos Luxemburg p samma g ng den h rdf ra revolution ren, den skickliga retorikern, den analytiska marxisten Men Luxemburg kan ocks vara en msint k rleksfull privatperson och de politiska dr mmarna varieras med fantasier om att n gon g ng f stanna upp, viljan att s tta ov ntat borgerligt bo, bilda familj Gemensamt har Bj rk och Luxemburg sin syn p m nniskan som politisk varelse, sin tro p aktivismen p m jligheternas nej och att vi blir till genom v ra handlingar och sin vertygelse om massornas styrka samt v gen mot m jlig f r ndring.

  Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk pengar och p verkanPolsk tyska Luxemburg , var i hela sitt vuxna liv outtr ttligt engagerad i den socialistiska kampen s v l i Tyskland, d r hon spelade en viktig roll i landets socialdemokratiska parti, som inom den internationella socialistr relsenGenom att skildra sin f reg ngare blickar Bj rk bak t och analyserar alltid tankev ckande, ofta halsbrytande och kopplar samtidigt sina slutsatser till oss levande m nniskor av idag, i en tid d kapitalismen h ller oss i ett j rngrepp som i f rv nansv rt liten utstr ckning alls ifr gas ttsNina Bj rk visar samtidigt p flera sidor hos Luxemburg p samma g ng den h rdf ra revolution ren, den skickliga retorikern, den analytiska marxisten Men Luxemburg kan ocks vara en msint k rleksfull privatperson och de politiska dr mmarna varieras med fantasier om att n gon g ng f stanna upp, viljan att s tta ov ntat borgerligt bo, bilda familj Gemensamt har Bj rk och Luxemburg sin syn p m nniskan som politisk varelse, sin tro p aktivismen p m jligheternas nej och att vi blir till genom v ra handlingar och sin vertygelse om massornas styrka samt v gen mot m jlig f r ndring."/>
 • Hardcover
 • 296 pages
 • Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek
 • Nina Björk
 • Swedish
 • 22 October 2019

About the Author: Nina Björk

Nina det röda: Rosa Luxemburg, Epub / Bj rk is a Swedish journalist, author det röda: PDF Ç and feminist She is most well known for Under det rosa t cket Drömmen om Kindle - Under the Pink Duvet , a feminist book written in She is considered to be a postmodern equity feminist In she om det röda: Epub Ú earned her PhD degree in literary criticism at Gothenburg University with her doctorate thesis Fria sj lar She is also well known as a columnist in Dagens Nyheter.