Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές


10 thoughts on “Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές Γνωστικές Διεργασίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές Γνωστικές Διεργασίες ❴Epub❵ ➚ Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές Γνωστικές Διεργασίες Author Πέτρος Ρούσσος – Thomashillier.co.uk Το βιβλίο αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής ψυχολογίας και στις βασικές γ Το βιβλίο αυτό Οι βασικές PDF/EPUB ç αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής ψυχολογίας και στις βασικές γνωστικές διεργασίες Συγκεκριμένα, καλύπτει σε βάθος τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης Περιλαμβάνει επίσης μια Γνωστική Ψυχολογία: PDF \ ευρεία επισκόπηση της ιστορίας της γνωστικής ψυχολογίας και των μεθόδων της, ενώ διαπραγματεύεται και τα θέματα της φυσιολογίας των γνωστικών διεργασιών και της οργάνωσης και αναπαράστασης της γνώσης Είναι γραμμένο κυρίως για προπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, αλλά ταυτόχρονα Ψυχολογία: Οι βασικές PDF Ë αποτελεί ένα σύγχρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον τον αναγνώστη ο οποίος, χωρίς καμία προηγούμενη επαφή με την επιστήμη της ψυχολογίας, θέλει να μελετήσει τις διεργασίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο.

  • 312 pages
  • Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές Γνωστικές Διεργασίες
  • Πέτρος Ρούσσος
  • Greek, Modern (1453-)
  • 21 August 2019

About the Author: Πέτρος Ρούσσος

Is a well Οι βασικές PDF/EPUB ç known author, some of his books are a fascination for readers like in the Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές Γνωστικές Διεργασίες book, this is one of the most wanted Πέτρος Ρούσσος author readers around Γνωστική Ψυχολογία: PDF \ the world.