Yokuş Aşağı Portakallar PDF/EPUB ´ Yokuş


10 thoughts on “Yokuş Aşağı Portakallar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Yokuş Aşağı Portakallar ❴Download❵ ➻ Yokuş Aşağı Portakallar Author Zeynep Uzunbay – Thomashillier.co.uk Yoku A a Portakallar, dilsiz b rak lm kad nlar n, ger e in hemen k y s nda g rd kleri d leri anlat yor aresizli i huylar ym gibi ta yan bu kad nlar, belleklerini yitirmemek i in kendi kendileriyle kon Yoku A a Portakallar, dilsiz b rak lm kad nlar n, ger e in hemen k y s nda g rd kleri d leri anlat yor aresizli i huylar ym gibi ta yan bu kad nlar, belleklerini yitirmemek i in kendi kendileriyle konu uyorlar seslere saklanan, sakland k a a rla an her s r, g n geldi inde dilden d k lecektir t pk yoku a a yuvarlan engellenemez portakallar gibi Ya amak, ayakta kalmak, hatta delirmek bile bir zaferdir art k.

  • Paperback
  • 168 pages
  • Yokuş Aşağı Portakallar
  • Zeynep Uzunbay
  • Turkish
  • 11 June 2019

About the Author: Zeynep Uzunbay

Temmuz de Sivas n Gemerek il esine ba l Kara z Kasabas nda do du lkokulu, ortaokulu ve Sa l k Meslek Lisesi ni Kayseri de okudu Turhal ve Tokat ta iki y l hem irelik yapt te Ankara da Gazi E itim Fak ltesi Edebiyat B l m n bitirdi zmir de edebiyat retmenli i yap yor iirleri, iir yaz lar ve iir z mlemeleri Varl k, Yeni Bi em, Pencere, Damar, Dize ba ta olmak zere pek ok dergide yay mland , a rt c Yokuş Aşağı ePUB ½ imgeleri, rahat s yleyi i, iir tan y ile yaz n d nyam zda bir Uzunbay iiri nden s z ettirmeyi ba ard Baz iirleri ngilizce ye ve talyanca ya evrildi.