Paperback ☆ Sınıf Arkadaşları eBook ↠


Sınıf Arkadaşları [Ebook] ➥ Sınıf Arkadaşları By Cevdet Kudret – Thomashillier.co.uk S leyman n D nyas n n ilk cildi olan S n f Arkada lar , stanbul un Birinci D nya Sava n n hemen ncesinden ba layarak sava ve i gal d nemlerini de kapsayarak anlat r Bunun i in yazar S leyman n ve onun S leyman n D nyas n n ilk cildi olan S n f Arkada lar , stanbul un Birinci D nya Sava n n hemen ncesinden ba layarak sava ve i gal d nemlerini de kapsayarak anlat r Bunun i in yazar S leyman n ve onun s n f ndaki arkada lar n n evresini ve ya ad olaylar kullan r Bir dar evre g zlemi gibi g r nen bu anlat m, yokluklar n, zorluklar n stanbul unu pa a ya da aristokrat ndan hizmetk r na, esnaf ndan i i ya da g ndelik isine bir imparatorluk ba kentinin hemen b t n s n flar n ya amlar yla yans t r.


10 thoughts on “Sınıf Arkadaşları

  1. Behçet Necatigil Behçet Necatigil says:

    Cevdet Kudret in roman 1943 Birinci D nya Sava ve M tareke y llar stanbul unun orta halli aileler i in dahi etin hayat ndan sert kesitler veren roman n ad , arada ayr b l mler halinde S leyman n on s n f arkada n n hayatlar n da anlatmas ndan geliyor S leyman n Kayseri deki hayat , yazar n Havada Bulut Yok 1951 isimli ikinci roman na konu olmu tur.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *