Hatıralarım Kindle ↠


1 thoughts on “Hatıralarım

  1. Yusuf Yusuf says:

    kitap üç bölümden oluşuyor çocukluk hatıraları hapishane hatıraları ve akçura'nın bir değerlendirmesi bu haliyle çok zayıf bir metin dikkate değer bir yorum görmek için insanın hayli zorlanması gerekiyor kimlik politikasının din dil gibi uğraklarının metinde tekrar tekrar öne çıkması en çok ilgimi çeken kısım oldu daha bütünlüklü ve uzun erimli bir hatıra olsaydı çok daha ilgi çekici olabilirdi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hatıralarım [Read] ➳ Hatıralarım Author Yusuf Akçura – Thomashillier.co.uk Osmanlı'nın son yılları 2 Abdülhamit'in devleti ayakta tutma çabası içinde olduğu yıllar Bir yandan insanlar yaşama arayışı içinde bir yandan da ülkenin önde gelen aydın ve yönetici Osmanlı'nın son yılları Abdülhamit'in devleti ayakta tutma çabası içinde olduğu yıllar Bir yandan insanlar yaşama arayışı içinde bir yandan da ülkenin önde gelen aydın ve yöneticileri içinde bulunan durumdan kurtulmak için Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük ve Batıcılık dalgalarından birine tutunmaktaİşte böyle bir dönemde Yusuf Akçura Akçura Oğlu Yusuf adlı otobiyografik yazısında da ifade ettiği gibi Harbiye yıllarında kendisini bir sempatizan olarak Türkçülük akımının içinde bulur Önce tarihî kültürel bir Türkçülüğün temsilcisiyken daha sonra siyasî Türkçülüğün bir neferi olurYusuf Akçura'nın Hatıralarım'ı yaklaşık olarak ile yılları arasındaki dönemi ele almaktadır Bu yıllar arasında kendi ailesinin durumundan Kazan Türklerinin durumuna İstanbul'dan taşraya Kazan'da yaşadığı mahpusluktan Trablusgarp sürgününe okul izlenimlerinden Paris gözlemlerine ve oradan da keni içsel değişimine kadar birçok noktaya açıklık getirmektedir Ta Kendim Akçura Oğlu Yusuf ve Mevkufiyet Hatıraları adlı üç bölümden oluşan Hatıralar'da bir dönemin panoraması çizilmektedirYusuf Akçura sadece idarî ve akademik görevlerle yetinmemiş hayatının hemen hemen her döneminde bir aydın sorumluluğunu yüreğinde taşıyarak okuma ve yazma eylemini sürdürmekten de geri kalmamıştırArka Kapak.

  • 141 pages
  • Hatıralarım
  • Yusuf Akçura
  • Turkish
  • 06 December 2015

About the Author: Yusuf Akçura

YUSUF AKÇURA; Aralık ’da Moskova’nın doğusundaki Ulyanovsk’ta eski adıyla Simbir dünyaya geldi Kazan’a göç etmiş Kırım Türkleri’nden aristokrat bir ailenin mensubu idi Babası çuha fabrikası sahibi fabrikatör Hasan Bey annesi Yunusoğulları’ndan Bibi Kamer Banu Hanım idi yaşında iken babasını kaybetti ve annesi ile birlikte yedi yaşına gelmeden İstanbul’a göç ettiler Annesi İstanbul’.