Abdülhamid II: Le sultan calife ePUB Ô II: Le sultan


Abdülhamid II: Le sultan calife (1876-1909) ❰Reading❯ ➷ Abdülhamid II: Le sultan calife (1876-1909) Author François Georgeon – Thomashillier.co.uk Osmanlı İmparatorluğu tarihi ele alınırken üzerinde en çok tartışılan sultanlardan birisi kuşkusuz II Abdülhamid’dir “Ulu Hakan” ya da “Kızıl Sultan” olarak sıfatlandırılıp Osmanlı İmparatorluğu tarihi ele alınırken üzerinde Le sultan ePUB ☆ en çok tartışılan sultanlardan birisi kuşkusuz II Abdülhamid’dir “Ulu Hakan” ya da “Kızıl Sultan” olarak sıfatlandırılıp tarihyazımı ekollerinin kahramanı ya da düşmanı sayılmıştır François Georgeon bu kapsamlı eserinde kendi döneminin ve imparatorlukların ulus devletlere dönüştüğü Abdülhamid II: Kindle - sürecin bir aktörü olarak II Abdülhamid’i anlatıyor Hafiyeler ve jurnallerle iktidarını otoriter bir biçimde korumaya çalışan Abdülhamid’le muhafazakâr modernleşmeci bir padişahın imparatorluğu eski gücüne kavuşturma telaşına eşzamanlı olarak bakıyor Georgeon bu süreçte yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar II Abdülhamid’in kişiliğini etkileyen II: Le sultan ePUB ¹ faktörleri de inceliyor İmparatorluğun ihtiyaçları ile padişahın bu ihtiyaçları nasıl karşılamaya çalıştığını tarihçi titizliği ile ince ince işliyor Klişelere itibar etmeyen bir bakışla kanlı canavar ya da paranoyak hükümdar çizgilerine indirgenemeyecek bir portre çiziyorSultan Abdülhamid usta bir tarihçinin kaleminden çıkan sürükleyici bir biyografi.


3 thoughts on “Abdülhamid II: Le sultan calife (1876-1909)

  1. Marie-aimée Marie-aimée says:

    Un très bel ouvrage autour du sultan calife Abdülhamid II dernière grande figure de l'empire ottoman Contrairement à ce ue le titre laisse penser François Georgeon ne fait pas tout à fait une biographie classiue C'est plutôt un livre sur l'empire ottoman autour de la figure d'Abdülhamid On ne suit pas exclusivement le sultan on suit avant tout l'époue et les transformations politiues juridiues sociales culturelles avec bien sûre les nombreuses événements internationaux en rapport avec l'empire ottoman François Georgeon est certainement érudit sur le sujet il brosse même le portrait de personnages secondaires très intéressants tel ue Midhat Pacha puis un gouverneur local ou encore des oulémas relais de la politiue califale du sultan Du sultan l'auteur défait la légende noire de sultan rouge attribué par les Occidentaux Ce livre est indispensable pour comprendre la période 1876 1908 de l'empire ottoman


  2. İrfan Ertan İrfan Ertan says:

    Abdülhamid'in olmayan hatıratını kullanmasını saymazsak güzel bir eser


  3. Ibrahim Basarir Ibrahim Basarir says:

    Son dönemin popüler ismi hükümetin bağrına bastığı Abdulhamid'in hüküm sürdüğü döneme dışarıdan bir bakışSultan olduğu dönem dikkate alındığında endüstriyelleşen dünya sanayi fuarları ve yeni yüzyıla geçmeden yaşanan dönüşüme ayak uydurmaya çalışan bir Abdulhamid ile karşılaşıyoruzAynı endüstriyelleşme sebebiyle tarımda bir atılım yapmaya çalışan maarif sistemini revize eden bir sultan ancak neticeten baktığında gölgesinden korkan ve jurnal ağı ile ülkeyi saran birisi31 Mart vakası ile ilgili olaylar biraz hızlı geçilmiş gibi gelse de; kapsamlı bir eser


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *