Ye Türküm Ye PDF/EPUB ç Ye Türküm PDF/EPUB ²1 thoughts on “Ye Türküm Ye

  1. Nazlı Hazal Nazlı Hazal says:

    G zel T rkiye min g zel insanlari hakk nda


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ye Türküm Ye ❮Epub❯ ➣ Ye Türküm Ye ➢ Author Yalçın Pekşen – Thomashillier.co.uk Allah vergisi i te Fena halde al r kafam z leyen demir ldar zdeyi ine uygun olarak Bundand r ki stesinden gelemedi imiz hi bir sorun yoktur Biri hari Geri kalm l k Bunca al an kafaya ra men neden di e Allah vergisi i te Fena halde al r kafam z leyen demir ldar zdeyi ine uygun olarak Bundand r ki stesinden gelemedi imiz hi bir sorun yoktur Biri hari Geri kalm l k Bunca al an kafaya ra men neden di er uluslar n gerisinde kald m z anlamak i in galiba T rk olmak gerekirZira son derece iyi yeti mi devlet adamlar m z vard r Matematik dehas d rlar adeta Tek kusurlar dehalar n kendilerinin ve yak nlar n n mal varl klar n art rmada kullanmalar d Ye Türküm PDF/EPUB ² r n aat sekt r n n piri Karadenizli vatanda lar m zd r rnek ald klar Pizza Kulesi gibidir diktikleri g kdelenler T p fak ltesini orta dereceyle bitirmi doktorlar m z bal k istifi ya amaktan ho nut olsalar gerek bu dairelere d nyan n paras n derler Tabii doktorlar da sat n ald klar bir apartman n alt nda kalman n intikam n kalplerini b breklerinin oldu u yerde ameliyat ederek al rlarFena halde al r kafam z Trafik mi t kand arabam zla kar yola girerek kar dan gelen ara lar n da n n t kar z Pratik z mlemelerimize d nyada hi bir ulus yeti emez La m sular n a ktan ge en derelere ak t r z B ylelikle de kanalizasyon gibi masrafl i lere giri mekten kurtuluruz Ger i di er vatanda lar biraz mikroplu su i mi olurlar ama bunun bir nemi yoktur Zira onlar n la m sular n da biz i mekteyizdirYe T rk m Ye denebilir ki mizahi bir T rkiye potpurisi Araba tamircisinden medeniyet minib s of r ne namuslu ticaretin kurallar n yazan t ccarlardan babas gelse do rudan a mayan belediye ba kan na kadar bu topraklar n insan n anlat yor Nasreddin Hoca dan bu yana de i en bir eyin olmad n g steriyor Yal n Pek en s radan bir olay bile mizah yk s tad nda sunuyor EMRE KONGAR.