Tarih Nasıl Yazılır? Epub ð Tarih Nasıl MOBI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tarih Nasıl Yazılır? [PDF / Epub] ☀ Tarih Nasıl Yazılır? Author Ahmet Şimşek – Thomashillier.co.uk Bu eserin hazırlanış gerekçesi önceki örneklerinin hazırlanış gerekçesinden oldukça farklıdırA Zeki Velidî Togan'ın tarihin ancak vakanüvistlerden ve diğer yazılı vesikalardan tam o Bu eserin hazırlanış gerekçesi önceki örneklerinin hazırlanış gerekçesinden oldukça farklıdırA Zeki Velidî Togan'ın tarihin ancak vakanüvistlerden ve diğer yazılı vesikalardan tam olarak öğrenileceğini zannederek bütün himmeti o tarafa hasretmek büyük bir delalet olduğu değerlendirmesinden hareketle bugün ülkemizdeki mevcut tarihçilik anlayışının yeni Tarih Nasıl MOBI :↠ bir ibdaya oluşuma ihtiyacı olduğu söylenebilirBu çalışma bu amaca katkı sağlamayı hedeflemektedir Çünkü bu kitapla yaşadığımız zamanın ruhuna göre biçimlenen tarih düşüncesi ve algısına uygun çağdaş yaklaşımların Türk okuyucusuna öz ve pratik bir içerikle sunulması amaçlanmıştırTarih araştırmalarının değişengelişen tekniklerinin örneklerle gösterilmesinin yanı sıra gelişmiş iletişim araçlarının araştırma ve yazma süreçlerinde sağladığı büyük imkân ve kolaylıklar dikkate alınarak nasıl araştırma yapılır ve bir tarihsel metin nasıl inşa edilir gibi temel sorulara da kitapta cevap verilmeye çalışılmıştırBöylelikle Türkçe tarihyazımı ve metodolojisi literatürüne yaşadığımız dünya ölçeğinde bir bakışla katkı sağlamak daha da önemlisi yeni başlayanlar ve meraklıları için bu alanda bir giriş eseri vermek kaygısı güdülmüştür.

  • Paperback
  • 502 pages
  • Tarih Nasıl Yazılır?
  • Ahmet Şimşek
  • Turkish
  • 09 June 2016