Õiguse entsüklopeedia eBook ↠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Õiguse entsüklopeedia [Reading] ➸ Õiguse entsüklopeedia By Raul Narits – Thomashillier.co.uk Õpik käsitleb mandrieuroopaliku õiguskultuuri olulisemaid juriidilisi põhimõisteid Samas pakub raamat vajaliku algteadmiste ringi neile kes on otsustanud iseseisvalt tundma õppida õigusteaduse Õpik käsitleb mandrieuroopaliku õiguskultuuri olulisemaid juriidilisi põhimõisteid Samas pakub raamat vajaliku algteadmiste ringi neile kes on otsustanud iseseisvalt tundma õppida õigusteaduse maailma Täiendatud ja parandatud trükk Esimene väljaanne ilmus aastal ja oli lugejate hulgas väga populaarne Teoses on hulgaliselt illustreerivaid näiteid Eestis kehtivast õigusest ja Euroopa Liidu õiguskorrast Lisaks juristidele pakub teos vajalikku teadmist ka kõigile neile kes puutuvad oma igapäevatöös pidevalt kokku sotsiaalteadustega Eriti aktuaalseks teeb raamatu see et üleminekul akadeemilises hariduses süsteemile september pakuvad uued õppekavad juba esimesel semestril ainevaldkondades nn ühismooduli Sotsiaalteaduste valdkonnas kuulub kohustuslikku ühismoodulisse sissejuhatus õigusteadusesse Võrreldes esimese trükiga on ulatuslikumalt käsitletud õiguse rakendamise ja õiguse tõlgendamise teemat; lugejat ootab sügavam õigusriigi analüüs juuracom.

  • Õiguse entsüklopeedia
  • Raul Narits
  • 14 July 2016