Sınırlar Arasında PDF/EPUB ↠

Sınırlar Arasında ➬ [Ebook] ➧ Sınırlar Arasında By Banu Avar ➸ – Thomashillier.co.uk nternet hakikaten ok nemli bir olanak, ama b t n bu olana kullanmak i in bir irade g stermemiz yani politik insan olarak davranmam z gerekiyor Sadece nternet in bir teknolojik imkan olarak varl na g v nternet hakikaten ok nemli bir olanak, ama b t n bu olana kullanmak i in bir irade g stermemiz yani politik insan olarak davranmam z gerekiyor Sadece nternet in bir teknolojik imkan olarak varl na g veneceksek yan l r z O zaman da, di er yeni teknolojilerin ilk ortaya k lar ndan sonra u rad m z h srana u ramam z ka n lmaz olur inan yorum ki, yeteri kadar irade her zaman var Bu iradeyi rg tleyen B A gibi rnekler olduk a da, bu i ler s recek Prof mit Atabek.


10 thoughts on “Sınırlar Arasında

  1. Ahmet ZAN Ahmet ZAN says:

    Banu Avar yine oturdu u yerden konu anlara,bizzat gidip g rerek cevap vermi.TRT d neminde yapt Balkan ve Asya gezilerini konu alan bu kitab herkes okumal zellikle g n m zde dillendirilen Do u T rkistan Urum i davas n oradaki yerel halkla ve yerel siyaset ilerle yap lan reportajlarla ayd nlat yor.Ba yap t olma niteli inde bir kitap.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *