Mười ngày ở Huế PDF/EPUB ô Mười ngày12 thoughts on “Mười ngày ở Huế

  1. Thuỳ Vân Thuỳ Vân says:

    Hay tôi gọi ông là một người giữ hồn đất nước.

    Trân trọng cuốn sách này thứ nhất vì ngôn ngữ, thứ hai vì cảm tình và cuối cùng vì cái hồn và cả giá trị lịch sử. Đọc câu chữ có lúc không hiểu nhưng vẫn thấy lòng mỉm cười, vẫn như tìm lại được cái gì đó xa xưa mà quen thuộc lắm. Mình cảm thấy như vậy đó. Một ngày nào đó phải về lại Huế mục kích lễ tế Nam Giao cho biết.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mười ngày ở Huế .