Tarihi Değiştiren Liderler PDF/EPUB é Tarihi

Tarihi Değiştiren Liderler ➸ [Read] ➳ Tarihi Değiştiren Liderler By Ali Çimen ➽ – Thomashillier.co.uk Sezar Roma y mparatorluk yapt , Konstantin H ristiyanl n n n a t , Fatih Konstantinopol ald , Kanuni Avrupa kap lar na dayand , arlken d nyan n di er yar s na da g z dikti, VIII Henry Papaya k zd , ng Sezar Roma y mparatorluk yapt , Konstantin H ristiyanl n n n a t , Fatih Konstantinopol ald , Kanuni Avrupa kap lar na dayand , Tarihi Değiştiren PDF/EPUB ² arlken d nyan n di er yar s na da g z dikti, VIII Henry Papaya k zd , ngiltere yi Protestan yapt , I Elizabeth spanyollar denize g md , Napolyon Avrupa Fransa n n olsun dedi, Washington ABD yi kurdu, Atat rk Osmanl dan T rkiye kard , Hitler D nyay de i tirdi, Mao in i k z la boyad , Truman Atom a n ba latt , Stalin Korku imparatorlu u kurdu, Hirohito Japonya y hem y kt hem yapt , Nas r Araplar aya a kald rd , JFK nsano lunu Ay a kard , Martin Luther King Bir hayal kurdu, Arafat Filistin bizim dedi, De Gaulle Fransa y n kleer g yapt , Gorba ov So uk Sava bitirdi Ve daha niceleriKARARLAR VERD LER, TAR H DE T RD LER.


About the Author: Ali Çimen

y l nda stanbul sk dar da do an Ali imen, ilk ve orta renimini burada tamamlad ktan sonra y ksek renimini bir s re Tarihi Değiştiren PDF/EPUB ² Karadeniz Teknik niversitesi Turizm ve Otel letmecili i B l m nde s rd rd y l nda stanbul niversitesi ngiliz Dili ve E itimi B l m ndeki e itimiyle e zamanl olarak gazetecilik kariyerine ba lad Uzun y llar farkl yay n organlar nda evirmen, muhabir, redakt r, edit r ve uluslararas muhabir olarak al t Almanya, Hollanda ve ngiltere de gazetecilik yapan yazar, son olarak y l nda merkezi Fransa n n Lyon ehrinde bulunan uluslararas haber kanal EURONEWS e ge ti May s nda EURONEWS den ayr larak gazetecili e ara veren imen, yazarl k kariyerini s rd r yor ngilizce, Almanca, Hollandaca ve Frans zca bilen Ali imen, tarih kitaplar ve roman yaz yor.10 thoughts on “Tarihi Değiştiren Liderler

  1. Jamie Arthur Jamie Arthur says:

    Tarihi de i tirenler serisi ba l ba na harika Tarihe az c k bile ilgisi olanlar n severek okudu u bir seri Herkese tavsiye ediyorum


  2. Kadir Can Kadir Can says:

    Hikaye tarz nda bir kitap genel k lt r i in iyi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *