Paperback ☆ O Boşluk PDF/EPUB ↠

O Boşluk [EPUB] ✶ O Boşluk By Doğan Yarıcı – Thomashillier.co.uk Do an Yar c dan Ezber Bozan Bir Roman O Bo luk Bize defne a ac n kim rettiydi Asman n z m verdi ini am n am oldu unu, kumun cam ki ad mda bir ne demeye ya ad m z Unuttu umuzu bilginin sahibini Son rom Do an Yar c dan Ezber Bozan Bir Roman O Bo luk Bize defne a ac n kim rettiydi Asman n z m verdi ini am n am oldu unu, kumun cam ki ad mda bir ne demeye ya ad m z Unuttu umuzu bilginin sahibini Son roman K y day l nda yay mlanan Do an Yar c , O Bo luk adl yeni kitab yla etkileyici ve zorlu bir roman ya da bir iir metinle edebiyatseverlerin kar s nda Bir b y c edas yla dili e ip b ken, bozup yeniden kuran Do an Yar c n n bu kitab , ocukluk ve l m aras nda gidip gelen bir sarka gibiO Bo luk bir yan yla dostluk zerine unutulmayacak bir a t, di er yan yla ise benzersiz bir a k, varolu , yok olu , saplant , ka ma, derinle me ve u ma g ncesi Bir g nce olarak kurgulanan kitab n anlatt bir y ll k bir zaman dilimi Klasik bir g nce tutma mant ndan farkl bir yakla mla metinlerin yer ald , her biri bir g ne tekab l eden sayfalardaki tarihler asl nda sadece zaman birbirine tutturarak devaml l sa l yor Do an Yar c n n bu metaforik, yer yer eksik g nlerin bulundu u g ncesinde, g nler birbirini takip etse de, metinler o unlukla birbirinden kopuk Par a par a birbirine ekleniyor Hayat gibi Yazar, bu noktada okuruna bir oyun ediyor z itibariyle par al zamanla, hayatla, l mle ilgili derdini, al lm n d nda bir anlat m diliyle okuruyla payla yor Bu par al z, a rt c bir kurguyla hem kitab n bi imine ge iyor hem de yuvarland k a b y yen bir kartopu gibi kendi zerine katlan yor, yuvarlan yor, b t nle ip b y yor Kitap bitti inde, bu par al hali d n p b t nleniyor Yokmu gibi g r nen olay rg s , kitab kapat nca insan n zihninde canlan yor kitab n kahraman n n ba ndan neler ge ti i anla l yor.


10 thoughts on “O Boşluk

  1. Kutşın Sancaklı Kutşın Sancaklı says:

    Birini kaybedince tuzla buz olma halini, san r m ancak tuzla buz olmu gibi bir metin anlatabilirdi. Yaz daki bo luklarla, bo lu u sezdirebilen etkileyici bir roman. Her bakt m z g rsek akl m z ka r r z G remediklerimiz g r yor bizi en ok.


  2. booksofAhu booksofAhu says:

    ne deneme ne yk ne romanama hepsi biraz daoru aruoba y a r t rd bolca, ama kendine zg alt n izdi im sayfalar oldugenel anlamda be endim ben


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *