Kızıl Ölüm PDF/EPUB ↠ Paperback


  Free Unlimited eBook karanl k g c kar s nda yeterince g l olacak m K z l lke nin kap lar lanetlenen rklara a lacak m Siyah G l, Supay la olan y z elli y ll k hesab n kapatabilecek mi Ge kal nm pi manl k,Ana rahmindeki yaln zl k,Dile gelmi i te sonsuz ayr l k Unutmay n Her eyin, k k bir ba lang c vard r."/>
 • Paperback
 • 320 pages
 • Kızıl Ölüm
 • Gülşah Elikbank
 • Turkish
 • 15 April 2019

10 thoughts on “Kızıl Ölüm

 1. Levent Mollamustafaoglu Levent Mollamustafaoglu says:

  G nebakan lemesinin bu b l m nde iyilik ve k t l simgeleyen karakterler saflar n se iyor ve nc kitapta b y k hesapla maya kadar e itli olaylarla bir bir taraf, bir b r taraf avantajl duruma ge iyor.Bir ba ka g zlemim de kitaplar n zellikle baz b l mlerinde ok samimi bir anlat m oldu uydu Elikbank n hayat hikayesini okuduysan z, Nil in babas yla olan diyaloglar ve onu d nd b l mlerin neden o kadar kalpten ve samimi yaz ld da son derece a k g r lebiliyor Evet, kitaplar G nebakan lemesinin bu b l m nde iyilik ve k t l simgeleyen karakterler saflar n se iyor ve nc kitapta b y k hesapla maya kadar e itli olaylarla bir bir taraf, bir b r taraf avantajl duruma ge iyor.Bir ba ka g zlemim de kitaplar n zellikle baz b l mlerinde ok samimi bir anlat m oldu uydu Elikbank n hayat hikayesini okuduysan z, Nil in babas yla olan diyaloglar ve onu d nd b l mlerin neden o kadar kalpten ve samimi yaz ld da son derece a k g r lebiliyor Evet, kitaplar yazarlar n hayat ndan ba ms z okumak tercih edilebilir ama metnin o yazar n hayat ndan ve ya ad olaylardan izler ta mas n da do al g rmek gerekir.Belki bir konuda farkl bir yakla m g debilirdi Elikbank Genelde bu t r uzun soluklu, bir ka kitapl fantazi serilerinin ba ar l olanlar n n nemli bir zelli i var Kitab n ba nda bir hedef konur Kahramanlar her an bu hedefe ula malar gerekti inin bilincindedirler ve her hareketlerini bu y nlendirir rne in Y z klerin Efendisi ne Frodo nun tek bir amac vard r Hem onun, hem t m Orta D nya n n ba na bela olan y z g t r p yanarda n i ine atmas gerekmektedir lemede bir s r olay olsa da bu ama hi bir zaman ok arka plana at lmaz G nebakan lemesi nde bir tek bunu rahats zl n duydum, yani Ana Ama biraz de i im ge iriyor gibiydi ve bir s re sonra okuyucunun ak ve ba lant y kaybetme tehlikesi ortaya k yordu Yani kitaplar s r kleyici de olsa ve siz b y k de zevk alsan z sanki bu tekni i kullanmak de erlerini artt r r gibi geldi bana.Elikbank bu lemede Bat l yazarlar n tersine onlar n mitlerini kullanmam Her ne kadar T rk efsane ve mitlerinden de yararlanmasa da yeni bir tak m konular bulmu , yani kitapta elfler, ejderhalar falan yok.Her ne kadar yle lanse edilmiyorsa da ben lemenin stilinin daha ok Young Adult kategorisine girdi ini d n yorum Ger i bir anlamda fantazi okuyan herkesin ya lar ka olursa olsun hep Young Adult olarak kald klar da s ylenebilir, ama bu da ba ka bir konu ster gen olun, isterse benim gibi 50 lerinde bir Young Adult olun, dilimizde yaz lan bu farkl fantastik lemeyi okuman z tavsiye ederim


 2. Venüs Venüs says:

  Seriyi, ya ananlar , karakterleri yle ok sevdim ki. Genel anlamda kitaplara farkl y ld zlar vermi olsam da serinin genel olarak 4.5 y ld z haketti ini d n yorum Birka mant k hatas vard ve ben olsam bu olaya unu eklerdim ya da u ekilde i lerdim dedi im yerler elbette oldu fakat bu masal tad nda ki fantastik kitaba olan d ncelerimi de i tirmiyor lk kitab n yar s ndan sonra dedim ki ya bu kitapta z l rm her ey lemeye ne gerek var ki. Ama i ler yle y r medi son kitab biti Seriyi, ya ananlar , karakterleri yle ok sevdim ki. Genel anlamda kitaplara farkl y ld zlar vermi olsam da serinin genel olarak 4.5 y ld z haketti ini d n yorum Birka mant k hatas vard ve ben olsam bu olaya unu eklerdim ya da u ekilde i lerdim dedi im yerler elbette oldu fakat bu masal tad nda ki fantastik kitaba olan d ncelerimi de i tirmiyor lk kitab n yar s ndan sonra dedim ki ya bu kitapta z l rm her ey lemeye ne gerek var ki. Ama i ler yle y r medi son kitab bitirdi imde bitti ine inanamaz haledeydim. Yer yer g ld m yer yer aksiyondan okurken bile yoruldum heyecanland m alt n izdi im ok yer oldu. Ama asla b yle bir son hayal edemezdim ok arp c yd bence. Ah Fimes. Kendimi sana kar ilk andan beri hep ok yak n hissedip ara ara neden b yle sevdim ki ben bu ocu u diye sordum. Ama cevap yoktu. Sadece sana kar ayr bir sevgi hissettim bu di er karakterleri ve olaylar onaylamad m anlam na gelmiyor tabiki Ve kitab n sonunda Neden sevdi imi anlad m Ger ek d nya da bir insan n ba ka bir insan b yle sevmesi m mk n m Ke ke.


 3. Didem Didem says:

  G nebakan lemesi Siyah Nefes Mavi Da K z l l m ok sevdim tek kelimeyle harikayd Serinin her kitab insan kendine a k edecek cinsten ger ekten, bu t r fantastik kitaplardan ho lanmayan ben kitaplar elime ald m andan itibaren b rakamad m Nil in Kayra ya olan a k can pahas na kasabay lanetten kurtarmak isteyi i..Ve Fimes nsan etkisinden kam yor , hele kitab n sonu muhte emdi Fimes in mektubunu okurken g zya lar m tutamad m..Son sayfalara kadar hem ok s ra d hem ok ak G nebakan lemesi Siyah Nefes Mavi Da K z l l m ok sevdim tek kelimeyle harikayd Serinin her kitab insan kendine a k edecek cinsten ger ekten, bu t r fantastik kitaplardan ho lanmayan ben kitaplar elime ald m andan itibaren b rakamad m Nil in Kayra ya olan a k can pahas na kasabay lanetten kurtarmak isteyi i..Ve Fimes nsan etkisinden kam yor , hele kitab n sonu muhte emdi Fimes in mektubunu okurken g zya lar m tutamad m..Son sayfalara kadar hem ok s ra d hem ok ak c hem de bol maceral Bitti i i in zg n m ama bu kadar harika bir leme okuyabildi im i inde mutluyum,eme ine y re ine sa l k G l ah Elikbank


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kızıl Ölüm❮Epub❯ ➝ Kızıl Ölüm Author Gülşah Elikbank – Thomashillier.co.uk Fantastik Edebiyat n Gen ve G l Kalemlerinden G l ah Elikbank n hayat verdi i ve gen ler aras nda k sa s rede efsanele en G nebakan lemesi son buluyorKarars zl k k r bir b ak gibidir, kesti i her eyi Fantastik Edebiyat n Gen ve G l Kalemlerinden G l ah Elikbank n hayat verdi i ve gen ler aras nda k sa s rede efsanele en G nebakan lemesi son buluyorKarars zl k k r bir b ak gibidir, kesti i her eyi par alar ve y rtar yleyse bir karar vermeliydi Nil A k ve ya am aras nda ya da belki kaderi ve ailesi aras nda Nil ve arkada lar kasabadaki laneti ortadan kald rmay ba arabildi mi Nil in kalbinin yapt se im, onlar nas l etkileyecek Fimes in a k nda geri ad m atmamas i leri nas l de i tirecek Ayd nl n valyesinin k l c Supay n karanl k g c kar s nda yeterince g l olacak m K z l lke nin kap lar lanetlenen rklara a lacak m Siyah G l, Supay la olan y z elli y ll k hesab n kapatabilecek mi Ge kal nm pi manl k,Ana rahmindeki yaln zl k,Dile gelmi i te sonsuz ayr l k Unutmay n Her eyin, k k bir ba lang c vard r.


About the Author: Gülşah Elikbank

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kızıl Ölüm book, this is one of the most wanted Gülşah Elikbank author readers around the world.