[Ebook] Galile Denizi By İlhan Berk – Thomashillier.co.uk

Galile Denizi Bu Kitapta Lhan Berk In 1958 1962 Y Llar Aras Nda Ilk Bask Lar Yap Lan D Rt Yap T Bir Arada Sunuluyor Galile Denizi 1958 , Ivi Yaz S 1960 , Ota 1961 , M S Rkalyoni Ne 1962 Airin Bat Iiriyle Yak N Ili Kiler I Inde Oldu U Bu D Neminde Bi Imsel Kayg Lar N A R Bast , Bir Yandan Bat N N Yerle Ik Kal Plar Na El At L Rken, Bir Yandan Da G Ze Y Nelik A R Deneylere Girildi I G R Lmektedir Lhan Berk In S Zleriyle Bat Iiriyle Ilgim Artt L De Iiri Kal C Yapan N Her Eyden Nce Kendi Yap Zelli I Oldu Unu Anlad M Bat Iiriyle Al Veri Im Bana Bunu Retti, Bu Bak Mdan Da Bat Iirine Borcum B Y Kt R Benim Iirle Yak Ndan Ilgilenme A M N Ilki G Z Yle Bak Labilir Buna Bat La Mak Isteyen Bir Lkenin Bir Bireyi Idim Onun L S Nde Ben De Bat La T M Benim Ikinci D Nemim Diyebilece Im Yerse, Bu Bat L Ozana Kar Kmak Bir T Rk Ozan Olmak Buraya Da, Bat Ya Kar N, Bat L Olmakla Var Labilece Ine Inan Yorum Bat L N N, Benim Yazd Klar Ma, Do Rudan Do Ruya, Bir Frans Z Sa, Bir Alman N Iirine, Bir Alman Sa Bir Frans Z N Iirine Bakar Gibi Bakmas N Istiyorum.


10 thoughts on “Galile Denizi

  1. says:

    sen varken k t diye bir ey bilmiyordukmutsuzluklar, bu karalar ya amada yoktusensiz karanl n izgisine koymu lar umudusensiz esenli imizin st n izmi lernicedir bir pencereden deniz g zel de ilnicedir mayan insanl m z sensizli imizden.sen gel bizi yeni vakitlere kar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *