[Epub] ➝ Freskos ➞ Sigitas Geda – Thomashillier.co.uk


10 thoughts on “Freskos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Freskos S Geda Eil Ra I Rinkin Freskos Dar Aisias Pareng Pats Ir Buvo Teik S Kitai Leidyklai, Ta Iau Knyga Pasirod Tik Prie Pat Mug Pasak Leid J , Ios Knygos I Skirtinumas Erotini Vaizdini Telkinys, Pirmas Toks Sodrus Ir Atviras Lietuvi Poezijoje S Gedos Art Jim Prie Tokios Knygos Rod Giesmi Giesm S Vertimas, Rinkinys Siuita Virginijai , Gaivalingas Jo K Rybos Pob Dis Galima Numanyti Kontroversi Kus Fresk Vertinimus, Bet Vargiai Kas U Gin Ys, Kad Tai Tikro Poeto Ranka Profesionaliai Para Yta Poezija Ir Kad Nusl Pti I Jo K Rybos Dal B T Neteisinga Ir Ne Iuolaiki Ka M S Meno Did Iuosius Turime Suvokti Su Visa Kuo, K Jie Yra Suk R Ir Ry Si Skelbti , Teigia S Gedos Knygos Freskos Leid JaiPasak Poeto Kornelijaus Platelio, Poezija Neturi Draud Iam Tem , Ypa Jeigu J Kuria Talentingas Poetas Ar Tai Erotin S Poezijos Knyga Klausia K Platelis Ir Taip, Ir Ne S Geda Tarsi S Moningai Bando U Iuopti Nat Ralistinio Vaizdavimo Rib , Iki Kurios Dar Manoma Esteti Kai Perteikti Tai, Kuo Dievo Valia U Siima Vyras Ir Moteris, Ta Iau Nesiekia Su Adinti Erotin S NuotaikosJis Bando Reabilituoti Nepadoriais Laikomus Od Ius Bei Liaudi Kus Posakius, Ta Iau Jais Nesim Gauja Stebina Rinkinio Stilistinis Spektras Nuo Lietuvi Sakmi Iki Rafinuotos Europos Poezijos Ar Net Haiku Eil Ra Iuose Tarsi Gird Iu Sigiti Kas Ovidijaus, Dantes, F Villono, W Shakespeare O Intonacijas Jie Tryk Ta K Ni Kos Meil S D Iaugsmu, Ai Aruoja HumoruSigitas Meil S Akt Velgia I Skirting Kamp Tarsi Keisdamas Kaukes, Diskutuodamas Su Pasaulio Erotin S Poezijos Tradicija Mano Po I Riu, Tai Laibai Reik Minga Io Poeto Knyga Be Ios Pintin S Sigito Kalnas Neb T U Baigtas

  • Paperback
  • 119 pages
  • Freskos
  • Sigitas Geda
  • Lithuanian
  • 06 September 2017

About the Author: Sigitas Geda

Sigitas Geda was a poet and translator in Lithuania He was also a leading figure in the Movement for the Support of Perestroika or S j dis.Antano Andrijausko straipsnis Sigitas Geda talentas ant skustuvo a men turi ekspyr , vokie iai G t , italai Dant , o mes Ged Gedos nepasakyta meil