Kırmızı Saçlı Kadın

04 June 2020 | By Orhan Pamuk | Filed in: turkish literature.

lk a k deneyimi b t n bir hayat belirler mi n nYoksa kaderimizi izen yaln zca tarihin ve efsanelerin g c m d r n nOrhan Pamuk, Yap Kredi Yay nlar ndan kan yeni roman K rm z Sa l Kad n da bizi otuz y l nce stanbul yak nlar ndaki bir kasabada liseli bir gencin ya ad sars c bir a k hik

Havva'nın Üç Kızı

04 June 2020 | By Elif Shafak | Filed in: turkish literature.

The stunning, timely new novel from the acclaimed and internationally bestselling author of The Architect s Apprentice and The Bastard of Istanbul n nPeri, a married, wealthy, beautiful Turkish woman, is on her way to a dinner party at a seaside mansion in Istanbul when a beggar snatches her handbag.

Huzursuzluk

04 June 2020 | By O.Z. Livaneli | Filed in: turkish literature.

Merhamet zulm n merhemi olamaz n n stanbul un karga as i inde s radan bir ya am s ren brahim, ocukluk arkada H seyin in l m haberi zerine do du u kadim kent Mardin e gider Onun, nce sevdaya sonra l me yaz lm , Mardin de ba lay p Amerika da sona ermi hayat n ara t rmaya koyulur B ylece

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

04 June 2020 | By İlber Ortaylı | Filed in: turkish literature.

Daha anlaml ya amak i in lber Ortayl dan tavsiyeler n n Cesur olun Kendinizi rahat hissetti iniz alan n d nda pencereler a n Farkl d nyalarla ancak b yle tan rs n z Ben hep yerimde dursayd m, d nyam de i tirecek insanlar aramasayd m, bug n tan d n z ben olmazd m Bir insan n bitti i a

Beni Kör Kuyularda

04 June 2020 | By Hasan Ali Toptaş | Filed in: turkish literature.

Beni K r Kuyularda b t n m mk nlerin k y s ndan, tam da oradan konu uyor nsanlardaki seyir merak , bu merak n do urdu u ac mas zl k, habire d nen karanl k bir ark, ark n tt insanlar, yar m kalm sevdalar ve par alanm hikayeler n nBeri yandan, roman boyunca iki soru pe imizi b rakm yor H

Kırlangıç Çığlığı

04 June 2020 | By Ahmet Ümit | Filed in: turkish literature.

Ac y g rd m G zlerinin ortas nda bir i ek gibi b y yen irisin nce a r a r b z lmesini, ard ndan l k gibi ans z n patlamas n g rd m Titreyen dudaklar, bal mumuna d n en y zleri, ken yanaklar , irile en elmac k kemiklerini, birer ma ara gibi derinle en g z ukurlar n , kurumu a zlar n

Aşkımız Eski Bir Roman

04 June 2020 | By Ahmet Ümit | Filed in: turkish literature.

stanbul da bir kanun adam , sokaklarda bir su bilgesi Ba komser Nevzat, karma k cinayetleri zerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor n nEdebiyat bazen ok tehlikeli olabilir Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha bir ok kad n roman kahraman Bu muhte em kad nlar

Ich werde die Welt nie wiedersehen: Texte aus dem Gefängnis

04 June 2020 | By Ahmet Altan | Filed in: turkish literature.

Ich werde die Welt nie wieder sehen Ich werde nie wieder den Himmel ohne den Rahmen sehen, den die W nde des Gef ngnishofes bilden Am 16 Februar 2018 wurde der gro e t rkische Intellektuelle Ahmet Altan in der T rkei zu lebenslanger Haft verurteilt Altan ist einer der wichtigsten, mutigsten Jo

Barbarın Kahkahası

04 June 2020 | By Sema Kaygusuz | Filed in: turkish literature.

Hi bir trajedi ki isel de ildir sirayet eder, bula r ve sonunda her eyin rengini, kokusunu de i tirebilir n nSema Kaygusuz yeni roman Barbar n Kahkahas yla bir motelde olup bitenlerle bir lkeyi anlat yor Tatil, dinlenme, tembellik zaman n n beklenmedik ve pek naho bir ekilde kesintiye u ramas

Nohut Oda

04 June 2020 | By Melisa Kesmez | Filed in: turkish literature.

Mek n n hunharca talan edildi i, bir yere ait olman n zorla t , hususi ya da kolektif belle imizin s f rland zamanlarda, yerle menin, kendine bir ev icat etmenin ve k k salman n insaniyeti zerine yk ler n nMelisa Kesmez nc kitab Nohut Oda da insan n bitmek bilmeyen yuva aray na bir g

Without a Country

04 June 2020 | By Ayşe Kulin | Filed in: turkish literature.

From the international bestselling author of Last Train to Istanbul comes a novel based on true events that explores the depths of pride, devotion, and persistence as four generations of a family struggle to forge their destinies n nAs Hitler s reign of terror begins to loom large over Germany, Gerha

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

04 June 2020 | By Şermin Yaşar | Filed in: turkish literature.

Hayat ne biriktirir bizim i in n nK r k d k k a klar, ya anmam l klar, olmam l klar, bir ocukluk an s na te ellenmi h z nler, a k n sonsuz bekleyi leri, ayr l klar, kentler, k yler, yollar, r zg rlar, g ndo umlar , biraz keder, biraz da ne eyle at lm evler Hayat bizim i in saklamaya haz r old

How to Lose a Country: The 7 Steps from Democracy to Dictatorship

04 June 2020 | By Ece Temelkuran | Filed in: turkish literature.

n An urgent call to action from one of Europe s most well regarded political thinkers How to Lose a Country The Seven Warning Signs of Rising Populism is a field guide to spotting the insidious patterns and mechanisms of the populist wave sweeping the globe before it s too late n n It couldn t

Kan ve Gül: Bir Kara Dejavu

04 June 2020 | By Alper Canıgüz | Filed in: turkish literature.

Ben bu an daha nce de ya amam t m sanki n nG l bah esi maziye, kanl bir yolculuk n nKan ve G l, fantastik bir polisiye Rengini kandan, kokusunu g lden alan bir roman Ziyadesiyle hazin, epey hareketli, hayli komik n n kinci s n f a k romanlar evirmeni, orta s klet avare Aziz, bir yang nda k le

Kürk Mantolu Madonna

04 June 2020 | By Sabahattin Ali | Filed in: turkish literature.

Her g n, daima leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bak yormu gibi a r a r, fakat b y k bir sab rs zl kla as l hedefine varmak isteyen ad mlar m zorla zapt ederek geziniyor, rastgele g z me arpm gibi n nde durdu um K rk Mantolu Madonna y seyre dal yor, ta kap lar kapan nca

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

04 June 2020 | By Ahmet Hamdi Tanpınar | Filed in: turkish literature.

iirlerinde sembolist bir dil kullanan Ahmet Hamdi Tanp nar romanlar nda ger ek i ve sosyal sorunlara e ilen bir tarz tercih etmi tir n nSaatleri Ayarlama Enstit s T rk insan n n do u ve bat aras nda bocalamas n irdeleyen bir ba ucu roman d r n nSaatleri Ayarlama Enstit s , i eri ini ve konusunu r